Brief bio sketch

Lloyd Haft (1946- ) was born in Sheboygan, Wisconsin USA and lived as a boy in Wisconsin, Louisiana and Kansas. In 1968 he graduated from Harvard College and went to Leiden, The Netherlands for graduate study in Chinese (M. A. 1973, Ph. D. 1981). From 1973 to 2004 he taught Chinese language and literature, mostly poetry, at Leiden. His sinological publications include Pien Chih-lin: A Study in Modern Chinese Poetry (1983/2011; published in Chinese translation as 发现卞之琳: 一位西方学者的探索之旅 in 2010) and Zhou Mengdie’s Poetry of Consciousness (2006). His most recent sinological book, a liberal modern Dutch reading of Laozi's Daode jing, was published as Lau-tze's vele wegen by Synthese in September 2017. His newest book of poems in Dutch, Intocht (Introit) has been available as a POD from the American Book Center since June 2018.He has translated extensively into English from the Dutch of Herman Gorter and Willem Hussem, and from the Chinese of various poets including Lo Fu, Yang Lingye, Bian Zhilin and Zhou Mengdie.Since the 1980s he has also been active as a poet writing in Dutch and English. He was awarded the Jan Campert Prize for his 1993 bilingual volume Atlantis and the Ida Gerhardt Prize for his 2003 Dutch free-verse readings of the Psalms (republished by Uitgeverij Vesuvius in 2011). His newer poems are published (some republished) on this blog. His newest book of poetry in Dutch is Intocht (Introit), issued by the American Book Center in June 2018.After early retirement in 2004, for a number of years Lloyd Haft spent much of his time in Taiwan with his wife Katie Su. In June 2019 he was named a Distinguished Alumnus of National Taiwan Normal University. In addition to writing and translating, his interests include Song-dynasty philosophy and taiji quan. For many years he sang in the choir of a Roman Catholic church of the Eastern Rite in The Hague.Lijst van publicatiesLloyd Haft, bibliografie (maart 2013)

Onderstaande bibliografie is gebaseerd op een lijst van ‘papieren publicaties’ die ik al vele jaren bijhield, totdat...vanaf begin 2011 ik gaandeweg ontdekte dat ‘papier’ maar één van de mogelijkeden was, wellicht niet eens de meest bevredigende. Inmiddels is mijn blog

lhaftblog.blogspot.com

die ik in feite als persoonlijke website gebruik, verreweg de belangrijkste ‘outlet’ voor mijn nieuwe geschriften geworden. Ook een aantal allang bestaande publicaties heb ik erop gezet, in de hoop dat ze op deze wijze toch nog toegankelijk blijven.

Ondanks deze ‘Umwertung aller Werte’ blijft de ‘papieren lijst’ onverminderd van kracht. Ik heb alleen in voorkomende gevallen aangegeven dat voorheen op ‘papier’ bestaande publicaties nu ook in digitale vorm gelezen kunnen worden, en hoe. Verder heb ik de nieuwste versie van de systematisch geordende ‘Index to Published Posts on Lloyd Haft Blog’ integraal als laatste onderdeel toegevoegd; veel van wat daarin staat is (nog) niet ‘op papier’ verschenen.
   
De bibliografie is bijgewerkt tot 03-03-13 en is onderverdeeld volgens onderstaand schema. (De Index to Published Posts is nog veel recenter.) Binnen elke rubriek of sub-rubriek zijn de onderdelen zoveel mogelijk chronologisch gerangschikt, te beginnen met de meest recente. In principe voor publicatie aangenomen manuscripten worden tussen vierkante haakjes vermeld.

Bij het indelen van poëzie-vertalingen is uitgegaan van een onderscheid tussen vertalingen die als behorend of aansluitend bij het eigen werk zijn te beschouwen, en andere, die hier als 'sinologische' publicaties of ‘vertalingen en herdichtingen’ worden aangemerkt. Een enkele maal is, om vergelijkbare redenen, ook een essay over een Chinees onderwerp onder rubriek 4 opgenomen.


Rubrieken:

        1. Poëzie
                a. Gedichtenbundels
                b. Andere gedichten
                c. Vertalingen en herdichtingen
                d. Verspreide gedichten
                        i. Gedichten in bloemlezingen
                        ii.Andere

        2. Verhalen
        3. Autobiografisch proza
        4. Ander proza
        5. Sinologische publicaties
                a. Boeken
                b. Ander proza
                c. Sinologische vertalingen
                d. Publicaties over Bijbel en Christendom in China

        6. Ongepubliceerde lezingen e.d.
        7. Radio- en televisie-uitzendingen en opgenomen interviews
8. Besprekingen van het werk van/ gepubliceerde interviews met Lloyd Haft (een selectie)
        9. Vertalingen in andere talen
        10.Prijzen, vermeldingen, optredens e.d.
        11.Samenwerkingen e.d.
        12. Index to published posts on Lloyd Haft Blog (Nov. 2012)
1A. Gedichtenbundels


Lloyd Haft. De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft. Vierde druk, Amsterdam: Uitgeverij Vesuvius, 2011 [ongewijzigde herdruk van de Querido-uitgave uit 2003].

._____.Deze poelen, deze geest. Amsterdam: Querido, 2008. (Tweede druk, 2008.)

_____. Formosa. Amsterdam: Querido, 2005.

_____. (Gedichten: bundeltje bij Poetry International 2004, Rotterdam. Bij die gelegenheid ook katerntjes ‘In the Beginning’ en ‘In den beginne’, met ‘Prologen: Vijf meditaties naar Johannes 1: 1-14’ en ‘Prologues: Five meditations on John 1: 1-14.’)

_____. De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft. Amsterdam: Em. Querido, 2003. (2e druk zomer 2003, 3e druk november 2003).

Meng Jiao. Jonggestorven abrikozen, gedichten. Vertaald door Lloyd Haft. Amsterdam: Athenaeum- Polak & Van Gennep, 2003. Selecties op lhaftblog:


en


Lloyd Haft. Where does old light go?/Wohin geht altes Licht? Gedichte englisch-deutsch, zusammengestellt und übersetzt von Hans Peter Hoffmann. Schriftenreihe Lyrik im Hölderlinturm. Tübingen: Attempto Verlag, 2002. ‘Deer’/ ‘Reh’ op internet:


_____. Where Is the Body That Will Hold? Leiden: Whitestone Press, 1998.

_____. Ken u in mijn klacht. Psalmbewerkingen. Amsterdam: Em. Querido, 1998.

_____. Anthropos. Amsterdam: Em. Querido, 1996.

Hart Crane. Gefluisterd licht. Vertaald door Lloyd Haft. Met een inleidend essay van James Geary. Amsterdam: Athenaeum- Polak & Van Gennep, 1996.

Lloyd Haft. Atlantis. Amsterdam: Em. Querido, 1993.

_____. Wijl wij dansen. Amsterdam: Em. Querido, 1987.

_____. Slakkehuis en andere korte gedichten. Amsterdam: Em. Querido, 1985.

_____. Brandende lisdodden. Amsterdam: Em. Querido, 1984.

_____. Ikonen bij daglicht. Amsterdam: Em. Querido, 1982.
1B. Andere gedichten


Lloyd Haft. ‘Tussenbeide’, in Het vermoeden nr. 1, 22 sept. 2012, p. 15. Verschenen ook als poëziekaart bij jubileumfeest 10 Jaar Het Vermoeden, 22 sept. 2012 in ‘De Nieuwe Liefde’ te Amsterdam.

_____. Gerezen rots (‘Kijkend naar een zwerfrots voor de kust van Dai Kee’...), in De Gids 2011:4, pp. 448-453. Internetversie:


_____. Kelong: drie zeegezichten (‘Kelong: aan zee’, ‘Kelong: langs de kust’ en ‘Baai bij Kelong’), in Tirade 437 (feb. 2011), pp. 20-22.

_____. ‘Als een vooraanstaand Nederlands dichter van aanzienlijke leeftijd zegt dat wij maar moeten leren accepteren dat ‘ook onze geschriften’ eens vergeten zullen zijn, denk ik: maar het ging toch om meer dan geschriften?’ In Roodkoper 15:1 (februari 2011, p. 57.

_____. ‘Twee gedichten’ (‘Na jaren in het Verre Oosten keer ik op een herfstmiddag naar Gouda terug en zie daar tegen zonsondergang de Sint Jans staan’ en ‘Op een herfstmiddag uitziend over plataanachtige bomen te Dagou, Taiwan moet ik opeens denken aan een middag tegen zonsondergang in Gouda een jaar geleden). In Roodkoper 14:4 (dec. 2010), p. 53.

_____. ‘Dat instrument, de dichter’ (voor Erik Menkveld). In Met de meeste hoogachting en met veel liefs (voor Erik Menkveld). Amsterdam: Uitgeverij Cossee, 2009, p. 30.

_____. ‘Na een wandeling rondom Kasteel Oud-Poelgeest te Oegstgeest ben ik benieuwd of het water erachter eens doorvaart bood naar zee, en verdiep ik mij in oude naslagwerken’. Raster 119 (2007), pp. 30-31.

_____. ‘Drie brieven aan de Evangelist Johannes’. In Het liegend konijn 2007: 1 (januari 2007), pp. 184-187. Op internet:

http://www.dbnl.org/tekst/_lie005200701_01/_lie005200701_01_0104.php

_____. ‘Nodiging’. In Reveil, november 2006, p. 8.

_____. ‘Vier tai chiverzen’. In Poeziekrant 30: 5 (okt.-nov. 2006), pp. 50-51.

_____. ‘Twee brieven aan Gerrit Kouwenaar’. In Tirade 414 (2006 nr. 3), pp. 94-96.

_____. ‘Als ik thuis in Oegstgeest tegen de avond een merel hoor, denk ik opeens aan tweeënvijftig jaar geleden in een ander werelddeel,  toen ik voor de laatste keer mijn inmiddels overleden biologische vader zag tijdens een wandeling waarbij wij een veldleeuwerik zagen’. In ‘Estafette 33/34’, NRC Handelsblad, 18 aug. 2006, Cultureel Supplement, p. 4.

_____. Beluisteringen 5. In Liter 40 (december 2005), pp. 39-46.

_____. ‘Gelegenheidsverzen van de academische functionaris bij zijn ambtsnederlegging, Deel 3’. In Tirade 410 (2005 nr. 4), oktober 2005, pp. 24-33.

_____. Beluisteringen 4. In Liter 38 (september 2005), pp. 42-48.

_____. Beluisteringen 3. In Liter 37 (mei/juni 2005), pp. 40-44.

_____. ‘Schadelijke stoffen: Vier gelegenheidsverzen’ en ‘Gelegenheidsverzen van de academische functionaris bij zijn ambtsnederlegging, Deel II’. In Raster 109 (2005), pp. 153-164.

_____. Beluisteringen 2. (Nieuwe Testamentbewerkingen). In Liter 36 (maart 2005), pp. 54-57.

_____. Beluisteringen 1. (Nieuwe Testamentbewerkingen). In Liter 35 (december 2004), pp. 2-5. (Aansluitend ook proza: ‘Het Nieuwe Testament Beluisterd’, pp. 6-8.) Internetversie proza:


_____. ‘Gelegenheidsverzen van de academische functionaris bij zijn ambtsnederlegging’. In Raster 107 (2004), pp. 61-67.) Op internet:

http://www.dbnl.org/tekst/_ras001200401_01/_ras001200401_01_0061.php

_____. ‘Naar Psalm 4’, ‘Naar Psalm 5’, ‘Naar Psalm 44’. In Bert de Jong en Bert van Weenen (red.). Katern X, Cultureel jaarboek. Zoetermeer: Boekencentrum, 2002, pp. 52-53.

_____. Secundum Ioannem. Tien meditaties naar Johannes 1:1-14. In Roodkoper 7:2 (april 2002), pp. 18-19.

_____. Moeder: Tien psalmbewerkingen. In Gerda van de Haar (red.). Geluk met hem die niet meeloopt. Themanummer: Liter nr. 19, dec. 2001, pp. 26-35. (Bewerkingen van Psalm 80, 32, 54, 97, 145, 93, 96, 133, 131, 87.)

_____. ‘Nieuwe gedichten’ (‘Bij Lukas 24: 1-5’, ‘Bij Lukas 3: 21-22’, ‘Bij Johannes 19: 25-26’, ‘Mariabeeld, zonder armen’, ‘Last der Profeten’.) In Roodkoper 6: 5 (september 2001), pp. 20-21.

_____. ‘Oktober’, ‘Herfstgezicht’, ‘Bij Amersfoort’, ‘Bergkim’, ‘Bij de waterval’, ‘Kloof’, ‘Tabernakel’, ‘Bij het zien van een zeegezicht in de voormalige Britse consulaire ambtswoning te Danshui, Taiwan’. In Poëziekrant 25:3 (mei-juni 2001), pp. 22-25.

_____. Nieuw verbond: zes lezingen. (Epistelbewerkingen). In Liter nr. 16 (maart 2001), pp. 13-18.

_____. ‘Zeven gedichten’ (‘Verkondiging’, ‘Moeder’, ‘Moeder II’, ‘Moeder III’; ‘Drie Verzen’). In Raster 93 (verschenen april 2001, gedateerd 2000), pp. 190-196.

_____. ‘Crossings/Snijdingen’ en ‘Anthropos’ (tweetalig). In Lyriek in Leiden, Vijf eeuwen poëzie. Leiden: Uitgave van Stichting Tegen-Beeld, 2000, pp. 190-193.

_____. ‘Naar Matteus 17: 1-5’. In Anneke van Weers (ed.). Een halve eeuw kerk voor Oost en West 1948-1998. De geschiedenis van de katholieke kerk van Slavisch-Byzantijnse ritus in Den Haag. Den Haag: Uitgave van de Gemeenschap van de Gedaanteverandering van de Heer, 2000 (tegenover titelpagina).

_____. 'Naar Psalm 139'. In Lloyd Haft, 'Kanttekeningen bij een bewerking van Psalm 139'. Maandbrief voor Leerhuis en Liturgie 2:3, (april 1997), pp. 3-4. (Artikel bevat ook 'Naar Psalm 23'.)

_____. 'Nieuwe gedichten'. Roodkoper 2:2 (maart 1997), pp. 22-23. (Nederlandse bewerkingen van Psalm 63, 88, 102, 137, 142 en 150.)

_____. 'Voor Hans Faverey'. In Hugo Brems et al. (red.). Over de schreef: 25 gedichten. Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, 1995. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.

_____. 'Naar Psalm 23'. Nieuwe Psalmen (speciaal nummer van Parmentier). Uitgeverij Sun, 1995, p. 34.

_____. 'Witte populier'. Vijftiende nacht van de poëzie. Vredenburg, Utrecht, 1995.

_____. 'Anthropos'. Jan Campert-reeks nr. 8. Den Haag: Mikado Pers, 1994.

_____'Achterblijvers marslied/ Straggler's March'. De revisor 20:6 (dec. 1993), pp. 64-65.

_____'Lines for Elisabeth'. In Hans Ester en Ernst Lindenberg (red.). Uit liefde en ironie: liber amicorum Elisabeth Eybers. Amsterdam: Em. Querido, 1990, pp. 35-41.

_____'Peking, 4 juni 1989'. In Gedichten voor China. Breda: De Geus, 1989, p. 89. (Verscheen ook in Trouw, 10.6.89, p. 25.)
1C. Vertalingen en herdichtingen


Gerrit Kouwenaar,  ‘it’s a clear day’, translated for Poetry International 2010, ‘Zwaan kleeft aan’ program.

Gerrit Kouwenaar, ‘a joke that’s allowed’, ‘third song’, ‘the masterpiece: light rose moon, full’, ‘while one is at table’, ‘still life’, ‘the morning’. In Poetry International 2009, pamphlet. (Bevat ook eerder gebruikte vertalingen, zie hieronder.)

Hans Peter Hoffmann. Poems (‘The Excavation of New York’, ‘A Chair among Chairs’, ‘Into the Bittergrass Fields’, ‘These Are the Happy Days’, ‘Hands My House’). Translated by Lloyd Haft for poetry reading ‘Dies sind die Tage des Gluecks’, Taipei Artist Village, Taipei, March 31, 2007.

H. H. ter Balkt, ‘On the Roundabouts’. Vertaald door Lloyd Haft. In The Amsterdam Review 3 (summer 2006), p. 12.

Gerrit Kouwenaar, ‘a smell of burnt feathers’ en ‘illegible’. Vertaald door Lloyd Haft. In The PIP Anthology of World Poetry of the 20th Century, vol. 6. Living Space: Poems of the Dutch Fiftiers. Ed. with an Intro. by Peter Glassgold, revised Douglas Messerli. Copenhagen en Los Angeles: Green Integer, 2005, p. 155.

Zhou Mengdie. ‘Twee gedichten’ (‘Doornbloesems’, ‘Als je op een bepaalde manier naar de winter kijkt’). Vertaald door Lloyd Haft. In De tweede ronde 27: 1 (voorjaar 2006), pp. 61-62.

Anton Ent, Three Poems, translated by Lloyd Haft. (‘Household I’, ‘Sense Three’, ‘Sense Five’.). In The Amsterdam Review, first issue (spring-summer 2004), pp. 42-44.

Anton Ent, poems, translated by Lloyd Haft. (‘Sense Two’, ‘Sense Four’, ‘Moment’, ‘Fallen Man’, ‘Work of Art’, ‘Bicycle Trip’, ‘Walking along the Ijssel’. In Poetry Wales 39:4 (spring 2004), pp. 7-9.

Gedichten van Gerrit Kouwenaar, translated by Lloyd Haft voor Poetry International, juni 2003.

Anton Ent. ‘Sheerest of Silences (Entity 7),’ ‘Peace (Entity 13),’ ‘Le sacre du printemps (from Vlieland Psalms),’ ‘Gravel (from Vlieland Psalms),’ ‘City on Water (from Vlieland Psalms).’ Translated by Lloyd Haft. In Poetry Wales 38:3 (winter 2003), pp. 12-13.

Gedichten van H. H. ter Balkt, Anna Enquist en Gerrit Kouwenaar, translated by Lloyd Haft in Rob Schouten en Robert Minhinnick (eds.). In a Different Light: Fourteen Contemporary Dutch-Language Poets. Bridgend, Wales: Seren, Poetry Wales Press, 2002, pp. 116-124 (Ter Balkt: ‘She Carries a Glass of Water’, ‘China, June’, ‘Slim Waist’, ‘With Beef and an Oil Lamp’, ‘The Thaw Wind’, ‘Owl’, ‘Pig Elegy’); 126-136 (Enquist: ‘Nobody’, ‘Daughter, Daughter (1)’, ‘Daughter, Daughter (2)’, Daughter, Daughter (3)’, ‘Daughter, Daughter (4)’, ‘In the Woods’, ‘”I am poured out like water...”’, ‘Invasion’, ‘Poem’, ‘A New Year’, ‘River’); 22-33 (Kouwenaar: ‘”In the nothing between two shell craters...”’, ‘”There’s something desperate in the bushes, a sound...”’, ‘winter stands still’, ‘the last days of summer’, ‘time’s still open’, ‘1890: 27-29 July’, ‘a winter evening’, ‘”So clear it really seldom is, one sees...”’, ‘illegible’, ‘”Friends, the way we sat there that summer...”’, ‘trees/grass/mountains’, ‘this never-ending reprieve’).

Anton Ent. ‘Circumscription’ (Entity 12). Translated by Lloyd Haft. In Leviathan Quarterly no. 3 (March 2002), p. 35.

H. H. ter Balkt. ‘Pig Elegy,’’Owl,’’Slim Waist,’With Beef and an Oil Lamp.’ Translated by Lloyd Haft. In Poetry Wales 37:3 (Winter 2002), pp. 8-9.

Zhou Mengdie. ‘Caltrops’, ‘Diary of a Believer’, ‘Mendicant’, ‘Prisoner’, ‘Nine Lines’, ‘On the Ferry’, ‘Twelfth Month’, ‘Sixth Month’, ‘Mountain’, ‘Polydactylism’. Vertaald door Lloyd Haft. In Michelle Yeh and N. G. D. Malmqvist (eds.). Frontier Taiwan: An Anthology of Modern Chinese Poetry. New York: Columbia University Press, 2001, pp. 94-102. Internetversie:


Anna Enquist. ‘Niemand’, ‘Van het water’, ‘Een nieuw jaar (1)’. Vertaald door Lloyd Haft. In Revolver 110 (28:1), juni 2001, pp. 4-9.

Zhou Mengdie. ‘Vier gedichten’. Vertaald door Lloyd Haft. In Het trage vuur no. 13 (juni 2001), pp. 52-58.

Gerrit Kouwenaar. ‘Farewell’, ‘A Smell of Burnt Feathers’, ‘the last days of summer’, ‘a winter evening’, ‘winter stands still’. Vertaald door Lloyd Haft. Quoted in A. L. Sötemann, ‘”Bravely Enjoying Life in the Face of Death”: Gerrit Kouwenaar, Poet’. In The Low Countries: Arts and Society in Flanders and the Netherlands. Brugge: Stichting Ons Erfdeel, 2000, pp. 162-164.

Meng Jiao. Herfstgedachten. Vertaald door Lloyd Haft. In Het trage vuur no. 11 (sept. 2000), pp. 37-53.

Anna Enquist. ‘Across the Dnieper’, ‘Poem’, ‘Mozart’s View’, ‘A New Year I’, ‘A New Year II’. Vertaald door Lloyd Haft. In Poetry Wales 36:1, July 2000, pp. 33-35.

Gerrit Kouwenaar. ‘Vrienden, hoe wij die zomer...’, ‘Het woord is dood, het moet geschreven...’, De tijd staat open’, ‘Men moet’, ‘Toen wij nog jong waren’, ‘De winter staat stil’. Vertaald door Lloyd Haft. In Revolver 106 (27:1), mei 2000, pp. 74-85.

Zhu Xiang. ‘Italiaans sonnet nr. 19: Hawthorne’. Vertaald door Lloyd Haft. In Het trage vuur no. 10 (april 2000), p. 58.

Meng Jiao. Koude beek – negen gedichten. Vertaald door Lloyd Haft. In Het trage vuur no. 9 (dec. 1999), pp. 37-50.

Bian Zhilin. ‘Lange reis’. Vertaald door Lloyd Haft. In Het trage vuur no. 8 (sept. 1999), p. 43.

Meng Jiao. Jonggestorven abrikozen. Vertaald door Lloyd Haft. In Het trage vuur no. 7 (april 1999), pp. 46-56.

Arno Kramer. Nightwound. Vertaald door Lloyd Haft. (For exhibition, Ormeau Bath Gallery, Belfast, Northern Ireland, 1999.) Published by Arno Kramer in co-operation with Hein Elferink. Slingenberg, 1999.

Gedichten van Gerrit Kouwenaar, vertaald door Lloyd Haft voor Poetry International, juni 1999.

Gedichten van Anna Enquist en Toon Tellegen, vertaald door Lloyd Haft voor Poetry International, resp. Raad voor Cultuur, voorjaar/zomer 1998.

Hart Crane. 'A Name for All'. Vertaald door Lloyd Haft. In Chroom 1998 no. 3, pp. 8-9.

Bian Zhilin. 'Schiereiland'. Vertaald door Lloyd Haft. In Kathinka van Dorp (samenst.), De zee de zee: Gedichten uit de hele wereld. Amsterdam: Van Gennep-Novib-Ncos, 1998, p. 28.

Gedichten van Gerrit Kouwenaar en Anna Enquist, vertaald door Lloyd Haft in Modern Poetry in Translation (King's College London), New Series No. 12, Winter 1997: Dutch and Flemish Issue. (Enquist, pp. 137-139: 'River', 'Invasion', 'Agrarica', 'Seasons'; Kouwenaar, p. 243 'A Smell of Burnt Feathers', pp. 244-245: 'Woman with Dogs', 'The Last Days of Summer', 'Motionless'.)

Lloyd Haft. '"The Sound of the Sun's Footsteps" – Yang Lingye's "Sutra Leaves"'. (Engelse vertaling, met inleiding, van Yang Lingye. Beiye ((Sutra Leaves)). In Raoul D. Findeisen und Robert H. Gassmann (eds.). Autumn Floods: Essays in Honour of Marián Gálik. Bern etc.: Peter Lang, 1998, pp. 387-399.

Lloyd Haft (vert.). Yang Lingye. Soetrabladen. In Het trage vuur 4 (maart 1998), pp. 59-77. (Voorafgegaan door Lloyd Haft. 'Over Yang Lingye's "Soetrabladen"', pp. 57-58.)

Shu Ting. 'Sprookjesdichter'. Vert. Lloyd Haft. In Daan Bronkhorst (samenst.). Amnesty International: Vrijheid hoe maak je het, gedichten. Breda: De Geus, 1997, p. 193.

Lloyd Haft (vert.). 'Naar Wang Wei'. In Vijfhonderd opzichters van vijfhonderd bibliotheken doven de lichten: Gedichten uit China, Taiwan, Korea en Japan, vertaald voor Hans  eld. Leiden: Plantage, 1997, pp. 11-15. Internetversie:


Lloyd Haft (vert.). 'Zhou Mengdie, negen gedichten'. In Het trage vuur 1 (1996), pp. 58-70.

_____(vert.). 'Hart Crane: gedichten'. De revisor 1992:5 (okt. 1992), pp. 68-73. (Vertalingen van 'Legend', 'Emblems of Conduct', 'Praise for an Urn', 'Chaplinesque', 'For the Marriage of Faustus and Helen', 'At Melville's Tomb', en 'The Broken Tower'.)

James Geary. 'Geen boetvaardigheid maar zang: over de Amerikaanse dichter Hart Crane (1899-1932)'. Vertaald door Lloyd Haft. De revisor 1992:5 (okt. 1992), pp. 62-67.

Lloyd Haft (vert.). Gerrit Kouwenaar. 'Not Far from the Road', 'Farewell', 'A Smell of Burnt Feathers' en 'The Last Days of Summer' (gedichten uit Een geur van verbrande veren). In Ria Leigh-Loohuizen and Lloyd Haft (vert.). Six Dutch and Two Flemish Poets. Rotterdam: Poetry International, 1992, pp. 10-11.

Lloyd Haft (vert.). Gerrit Kouwenaar. 'Three Damsels Returned.' In Poetry International: Poetry International/ Poetry on the Road 1992, p. 96.

Lloyd Haft (vert.). Wallace Stevens. 'Angel Surrounded by Paysans'. In Yang 128-129 (maart-april/ mei-juni 1986), p. 68.

_____(vert.). 'Tsjow Meng-tiè, zeven boeddhistische gedichten'. In De gids 1980:5, pp. 333-342.

_____(vert.). Wallace Stevens. 'Gedichten'. Tirade 239 (okt. 1978), pp. 528-535. (Vertalingen/herdichtingen van 'The World as Meditation', 'How Now, O Brightener', 'The Emperor of Ice-Cream', 'Postcard from the Volcano', 'Farewell Without a Guitar', en 'Dinner Bell in the Woods'.) Internetversie:


_____(vert.). Wallace Stevens. 'Zes gedichten'. Tirade 215/216 (mei/juni 1976), pp. 390-395. (Vertalingen/herdichtingen van 'The Snow Man', 'Of Mere Being', 'The Green Plant', 'The Dwarf', 'The Plain Sense of Things', en 'Lebensweisheitsspielerei'.)

1D. Verspreide gedichten


        1D.i. Gedichten in bloemlezingen


Lloyd Haft. ‘Het licht, dat met ieder mens in de wereld komt, is het ware licht’ [bewerking v.d. proloog van het Johannes-Evangelie, eerder verschenen in Ken u in mijn klacht, 1998], in Heilige teksten, NCRV/IKON 2012, p. 26.

_____. ‘Tabernakel’ (uit Formosa). Dagkalender van de poëzie 2012, samengesteld door Tjitske Jansen en Victor Schiferli. Amsterdam: Meulenhoff 2011, bij 29 september.

_____. ‘Wij hebben het erover of wij zullen verhuizen’. In Ellen Ruwe en Dido Michielsen (red.), Liefde. Naarden: Happinez/ Arnhem: Terra Lannoo, 2011. [Andere opgenomen schrijvers o.a. Deepak Chopra, Kahlil Gibran, Sofokles, St. Paulus, Goethe, Moeder Theresa, Roemi, T. S. Eliot, Hans Andreus, Vasalis, Dante, De Dalai Lama, Gorter, Lodeizen, Achterberg, Emily Dickinson, Kloos]

_____. ‘Op een donkere dag bedenk ik hoe een icoonschilderes...’ (uit Deze poelen, deze geest). In Arie Boomsma (red.), Met dat oog gebeurt nog eens wat, een persoonlijke keuze uit de Nederlandse poëzie. Amsterdam: Prometheus, 2011.

_____. ‘Naar Psalm 1’, ‘Naar Psalm 91’ en ‘Naar Psalm 138’. In Jan de Bas en Arie Bijl (red.), En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren, Psalmen in de Nederlandse poezie vanaf 1900. Kampen: Kok 2010, pp. 72-74.

_____. ‘Naar Psalm 35’. In Mirjam Elbers en Ad van Nieuwpoort (red.), Scheurkalender van de bijbel 2011. Amsterdam: Van Gennep, 2010.

Lloyd Haft. [Gedichten op de website gedichten.nl, per begin april 2010: ‘Naar Psalm 49’, ‘Gelegenheidsvers’ (laatste drie strofen uit eerste gedicht in Deze poelen, deze geest, citeert uit Raster no. 107), ‘Wij hebben het erover of wij...’, ‘Cocon’, ‘Tabernakel’, ‘Wapenfeiten’, ‘Restant’, ‘Flatgebouw’, ‘Naar Psalm 126’, ‘Naar Psalm 132’.]

_____. ‘Naar Psalm 12’. In Piet Thomas (ed.), Met God spreken, Honderd gebeden van de christelijke oudheid tot vandaag. Lannoo 2009, p. 157. [Andere opgenomen schrijvers o.a. St. Augustinus, Hildegard v. Bingen, St. Franciscus, Dante, Petrarca, Aquinas, Erasmus, Luther, Teresa v. Avila, Donne, Hopkins, Rilke, Gezelle, Eliot, C. Day Lewis, Thomas Merton, Hans Andreus]

_____. ‘Troost’ (uit Anthropos). In Jozef Deleu (ed.), Groot verzenboek, 555 gedichten over leven, liefde en dood. 14e herziene en uitgebreide druk. Lannoo/Podium 2009, p. 484.

_____. ‘Bij het in een la terugvinden van twee foto’s van mijn moeder vind ik de te donker afgedrukte mooier’. Dagkalender van de poëzie 2010, samengesteld door Tjitske Jansen en Victor Schiferli. Amsterdam: Meulenhoff 2009, bij 21 januari.

_____. ‘Naar Psalm 56’. Opgenomen met commentaar in Liesbeth Goedbloed (red.). Ik denk aan U, Onalledaags dagboek. Zoetermeer, Boekencentrum 2009, p. 7.

_____. ‘Lunch op het Terras’, ‘Naar Psalm 12/16/83/150’, ‘Tijdens je afwezigheid zocht ik troost in een taoïstisch boek over de meditatietechniek der “innerlijke alchemie”’ en ‘De feniksboom’, opgenomen in Rien van den Berg (samenst.). Brandaan van de christelijke poëzie. Barneveld: Uitgeverij Brandaan, 2008, pp. 88-90, 105, 143, 309-311, 313.

Lloyd Haft. ‘Wij hebben het erover of wij zullen verhuizen’, opgenomen in Jou willen is je missen, gedichten over de liefde. Samengesteld en ingeleid door Marjoleine de Vos. Awater-reeks deel iii. Van Gennep Amsterdam/Poeziëclub, 2008, p. 47. [tweede druk, 2009]

Lloyd Haft. ‘Groen vuur, rood water’, opgenomen in De tien woorden, Gedichten bij de Tien Geboden. Kampen: Uitgeverij Kok, 2006, p. 95.

_____. ‘Mosterd bij de brunch’ en ‘Van hovenieren’. In Spiegel van de moderne Nederlandse en Vlaamse dichtkunst, 7e editie, samengesteld door Hans Warren en Mario Molengraaf. Amsterdam: Uitgeverij Balans 2005, p. 487.


Lloyd Haft. ‘Troost’, opgenomen in Jozef Deleu (ed.). Groot Verzen Boek, Vijfhonderd gedichten over leven liefde en dood. 13de druk. Meulenhoff/Lannoo 2004, p. 448.

Lloyd Haft. ‘Flatgebouw’ en ‘Cocon’, opgenomen in Gerrit Komrij (ed.). De Nederlandse Poëzie van de 19e tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten. Amsterdam: Bert Bakker, 2004, dl. 2, pp. 1647-1648.

Lloyd Haft. ‘Naar Psalm 49/104/126/132’, alle opgenomen in De 100 beste gedichten van 2003 gekozen door Ad Zuiderent. Amsterdam: De arbeiderspers, 2004, pp. 59-62.

_____. ‘Naar Psalm 1’, ‘Naar Psalm 94’, ‘Kersenbloesem, pruimenbloesem’ en ‘Lotus bij nacht’. In Hotel Parnassus, Poëzie van dichters uit de hele wereld. Poetry International 2004. Amsterdam: Arbeiderspers 2004, pp. 33-36.

_____.’Naar Psalm 83’, in Reveil, maart 2004, p. 21.

_____. ‘Stukgesnoeide lariks’. In Paul Geerts (ed.). Een boom is meer dan er staat, De 100 mooiste boomgedichten. Tielt: Lannoo, 2003, p. 118.

_____. ‘Naar Psalm 137’. In Daan Bronkhorst (samenst.). Een brief van jou, wel duizend brieven. Dichters voor de komende eeuw. Breda: Amnesty International, Uitgeverij De Geus, 2003, p. 301.

_____. ‘Bij Amersfoort’. In Hugo Brems en Willy Spillebeen (red.). Gedichten 2002. Leuven: Davidsfonds, 2002, p. 20.

_____. ‘Badplaats’ (bij 30-8) en ‘The White Cliffs of Dover’ (bij 3-9). In Mario Molegraaf (red.). Meulenhoffs dagkalender van de Nederlandse en Vlaamse poëzie 2003. Amsterdam: Meulenhoff, 2002.

_____. ‘Stukgesnoeide lariks’. In Paul Geerts en Romke van de Kaa (red.). De tuin scheurkalender 2002. Uitgeverij Contact. (bij 15 september).

_____. ‘Naar Psalm 130’. In Dirk Duijzer (red.). De profundis: Psalm 130 in de Nederlandse taal. Zoetermeer: Mozaïek, 2001, p. 384.

_____. ‘Naar Psalm 27’. In Dirk Hanssens. Abdijen-abc, Fioretti-brieven van een zwerfmonnik, met tekeningen van B. A. Gaillaerde. Leuven: Davidsfonds, 2000, p. 133.

_____. 'Naar Psalm 61', 'Naar Psalm 65', 'Naar Psalm 66', 'Naar Psalm 84', 'Naar Psalm 88', 'Naar Psalm 91', 'Naar Psalm 138'. In Margaretha H. Schenkeveld en Maria A. Schenkeveld-van der Dussen (samenst., intro.), Het is begonnen met David: De honderdvijftig psalmen in het Nederlands berijmd, vertaald, bewerkt door 47 Nederlandse dichters uit vijf eeuwen. Zoetermeer: Meinema, 1999.

_____. ‘Blauwe reiger’. In Blauwe reiger, Ardea Cinerea: Reigergedichten. Een bloemlezing door Bert Bevers. Bergen op Zoom: Kleinood & Grootzeer, 1999, p. 6.

_____. 'Sein' en 'Snijdingen'. In De 100 beste gedichten van 1996, gekozen door Herman de Coninck. Stichting VSB Poëzieprijs. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1997, pp. 53-54.

_____.'Flatgebouw'. In Leo Stilma (red.). In woorden onderdak, gedichten, dichters uit verschillende tijden over 'wonen'. Delft: HabiTask, uitzendorganisatie voor de volkshuisvesting, 1996, p. 27.

_____.'Flatgebouw'. In Gerrit Komrij (red.). De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in 1000 en enige gedichten. Amsterdam: Bert Bakker, 1996, p. 1174.

_____.'Aan Lamech'. In Huub Oosterhuis (red.). En al mijn levensdagen stonden in uw boek, gedichten naar de Bijbel uit de twintigste eeuw. Utrecht: Kwadraat Educatief, 1995, p. 46.

_____.'Blauge reiger' en 'Korte evolutieleer'. In Hans Warren (red.). Meulenhoffs dagkalender Nederlandse poëzie 1996.

_____'Naamloos'. In Hans Warren (red.). Meulenhoffs dagkalender Nederlandse poëzie 1995.

_____'Cézanne: pommes'. In Jan Kuijper (red.). Gesneden beelden: dichters, dichteressen en gedichten uit het fonds van Querido. Kwartetspel. Amsterdam: Em. Querido, 1994.

_____'Dagarrangement' en 'The White Cliffs of Dover'. In Hans Warren (red.). Meulenhoffs dagkalender Nederlandse poëzie 1993.

_____'Mosterd bij de brunch' en 'Van hovenieren'. In Hans Warren (red.). Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie. Amsterdam/Leuven: Meulenhoff/Kritak, 1992, p. 488.

_____'Orde/Order'. Rotterdam: Poetry International. Poetry International/Poetry on the Road 1992. p. 65/67.

_____'Large-Leaf Linden', 'Terrace Lunch', 'Flat Ground' en 'Serre'. In Ria Leigh-Loohuizen and Lloyd Haft (vert.). Six Dutch and Two Flemish Poets. Rotterdam: Poetry International, 1992, pp. 7-8.

_____'Missa solemnis'. In Emanuel Overbeeke (red.). De vier jaargetijden: een keuze uit poëzie over klassieke muziek. Utrecht: Kwadraat, 1991, p. 43.

_____'Mondriaan: Bos bij Oele'. In Anton Korteweg (red.). Mijn oog komt niet tot rust: Dertig gedichten, twaalf musea. Den Haag: Federatie van Musea in Zuid-Holland, 1990, p. 43.

_____'Geologie'. In Dit is poëzie: 72 dichters van Querido met 104 gedichten. Amsterdam: Em. Querido, 1990, p. 61.

_____'Voor het stoplicht', 'Blauwe reiger' en 'Oudejaarspassage'. In Hans Warren (red.). Meulenhoffs dagkalender Nederlandse poëzie 1990.

_____'Pompoenensoep'. In Hans Warren (red.). Meulenhoffs dagkalender Nederlanse poëzie 1989.

_____'Januari' en 'Oktoberboom'. In Hans Warren (red.). Meulenhoffs dagkalender Nederlandse poëzie 1987.

_____'Flatgebouw'. In Gerrit Komrij (red.). De Nederlandse poëzie van de 19e en 20e eeuw in 1000 en enige gedichten. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 1987, p. 1089.

_____'Streekvervoer'. In Hans Warren (red.). Spiegel van de Nederlandse poëzie: dichters van de twintigste eeuw. Amsterdam: Meulenhoff, 1984, p. 456.
        1D.ii. Andere verspreide gedichten


(NB: zie ook gedichten in publicaties genoemd onder rubriek 1b en 8)

Lloyd Haft. ‘Naar Psalm 121’. In Open deur: oecumenisch maandblad 78:9 (september 2012), p. 8.

_____. ‘Cocon/Cocoon’ en ‘Hereniging/Reunion’ (uit Anthropos). Opgenomen in catalogus Caren van Herwaarden Blijf! Stay!, selectie uit vijf jaar werk. Tilburg: Uitgeverij Zwijsen, 2010, pp. 25, 78.

____. ‘Naar Psalm 87’ en ‘Naar Psalm 130’. Opgenomen in Uitzien naar Kerst, magazine voor advent en kerst 2003. Kok Kampen, 2003, p. 9.

_____. ‘Sown.’ Opgenomen in Leviathan Quarterly no. 3 (March 2002), p. 33.

_____.’Voor Hans Faverey'. Opgenomen in Het Parool, 20.12.96, p. 17.

_____'De zon gaat onder. Aan een overkant...' Opgenomen in Arend Evenhuis. 'Kun je nagaan: een koptelefoon noem ik modern'. (Interview.) Trouw, 8.12.94, Kunstbijlage p. 3.

_____.'Orde', 'Vizier', en 'Aan de Lek'. In kadertje 'Het "Atlantis" van Lloyd Haft', in Trouw, 15-9-94.

_____'Treden' en 'Aan de Lek'. Socialisme en democratie 50:3 (1993), p. 137.

_____'Orde'. In J. Heymans. 'Vrijheid, gouden deksel van de doodskist' (bespreking van o.a. Van Crevel en Haft, Een onafzienbaar ogenblik en Poetry on the Road, Enschede 1992). Twentsche Courant, 27.6.92.

_____'Zes gedichten in het Engels'. Raster 59(1992), pp. 64-69. (Bevat 'Onderpand/Pledge', 'Koffie in de tuin'/Coffee on the Lawn', 'Wegzending/When I Sent You Off', 'Luchthavenkoffie/Airport Coffee', 'Op weg/On the Way', en 'Lunch op Terras/Terrace Lunch'.)

_____'Aju studente', 'Schuldeiser', 'Bij de watermolen', 'Weide', en 'Voltreffer'. De revisor 1992:1, pp. 26-28.

_____'Helga: zeven gedichten'. De revisor 1991:3, pp. 9-11.

_____'Herfstantifoon'. In Leontine Veerman. 'Lloyd Haft dicht in het Nederlands en bestudeert China'. Trouw, 17-10-87, p.2.

_____'Voor het stoplicht'. Vrij Nederland, Boekenbijlage, 9-5-87, p. 2.

_____'Zeven meditaties'. De revisor 1986:3, pp. 24-25.

_____'Tweekopsworm', 'Van hovenieren', 'Aan een overleden kunstenaar', 'Cézanne: pommes', en 'Middagje museum'. De revisor 12:2 (april 1985), pp. 40-41.

_____'Lepidoptera en andere', 'Balsem in Gilead', 'Zingend', en 'Tuin op noorden'. De revisor 12:1 (feb. 1985), pp. 32-33.

_____'Zes gedichten'. De gids 144:2/3 (1981), pp. 104-109. ('Hagel', 'Boerenbaby', 'Aan het meisje van het veer', 'Het Altaar van de Maan', 'Pompoenensoep', en 'Zomerpaleis'.)

_____'Drie gedichten'. Tirade 243 (feb. 1979), pp. 99-101. ('Kalaharizonsondergang', 'Dwergboom', en 'Katwijk'.)
2. Verhalen


Lloyd Haft. ‘De handverbeteraars’. Tirade 427 (2009 no. 1, maart 2009), pp. 49-66.

_____'Bloed'. De gids 155:1 (januari 1992), pp. 36-51. Nederlandse versie op internet:

http://www.dbnl.org/tekst/_gid001199201_01/_gid001199201_01_0004.php

Engelse versie ‘Blood’ op blog:


en


_____'Namen'. De revisor 1991:6, pp. 24-27.

_____'Als ambtenaar belast'. In Daan Bronkhorst en Lloyd Haft (red.). China: verhalen van een land. Amsterdam: Meulenhoff, 1988, pp. 9-22. (Herdrukt in Goed gebundeld 1989. Amsterdam: Meulenhoff-Bruna, 1989.) Blogversie:


Floyd Hart (pseud. van Lloyd Haft). 'Concupiscent Curds'. Verscheen in (Leidse) Studentenvereniging Sinologie. Een krant met karakter 3:2 t/m 3:6 (nov. 1982 t/m mei 1983). Blogversie in drie delen:
Nederlandse versie ‘Zuivel van verre’ in drie delen op blog:

3. Autobiografisch proza


Lloyd Haft. ‘In memoriam Lloyd Haft’. (Bevat ook gedicht ‘Gebed aan zee’.) Tirade 438 (mei 2011), pp. 41-43. Nederlandse versie op blog:


Engelse versie op blog:


Han Leyi (Lloyd Haft). ‘Hanyiben xu’ [voorwoord bij de Chinese uitgave], in Han Leyi. Faxian Bian Zhilin: Yiwei xifang xuezhe de tansuo zhi lü. Beijing: Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe, 2010, pp. iv-x. Licht ingekorte versie ook verschenen als ‘Meei yeu Jen de Fashiann jy Leu’, in Jonghwa Dwu-shu Baw, 17 nov. 2010, p. 20.

Lloyd Haft. ‘Home is Where I’m Changing’/‘Waar ik verander, ben ik thuis’. In Dick van Broekhuizen et al. (eds.). The Unwanted Land. [uitgave ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Museum Beelden aan Zee, 22 okt. 2010 t/m 13 feb. 2011]. Zwolle en Den Haag: Uitgeverij Waanders/Museum Beelden aan Zee, 2010, pp. 15-18.

_____. ‘Een brief aan Slauerhoff bij het begin van het Jaar van de Rat’. De Gids 171:4 (april 2008), pp. 308-311. Nederlandse versie op blog:


Engelse versie op blog:


_____. ‘Welke verjaardag noem ik de mijne?’ Tirade 421 (2007 no. 5, dec. 2007), pp. 48-53.

_____. ‘Terug tot de Orde: Een doorgroeiende ontmoeting met F. C. Terborgh’. Raster 119 (2007), pp. 33-37. Op blog:


_____. ‘Als het lukt, ben je voorlopig bijna zo onsterfelijk als een dode, of: voor wie vertalen wij?’ Het trage vuur nr. 24 (dec. 2003), pp. 68-73. Engelse versie op blog in twee delen:_____. ‘ “Wie kennis vermeerdert”...Over de vermeerderde smart (en vreugde) van de doorlerende vertaler’.  In Het trage vuur 18 (juni 2002), pp. 67-71.

_____. 'The Book of Common Prayer'. In Jos Damen en Jan Just Witkam (red.). Voetstappen in het zand. De ultieme leeservaring van twintig Leidenaars. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek van 17 april tot 29 mei 1998. Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek Nr. 29. Leiden: Bibliotheek der Rijksuniversiteit Leiden, 1998, p. 13.

Saskia Klaassen. 'Sinoloog Lloyd Haft: De strijkkwartetten van Dmitri Sjostakovitsj'. Mare 20:36 (12 juni 1997), p. 20.

The Old Monk of the Arsenal (pseud. van Lloyd Haft). Records of Accumulated Defilement: Fragments of a Cautionary Autobiography. Verscheen in (Leidse) Studentenvereniging Sinologie. Een krant met karakter, verscheidene jaargangen.

Lloyd Haft. korte aantekeningen in Stichting Poetry International. Poetry International/Poetry on the Road 1992.
Rotterdam, 1992, p. 66.

Lloyd Haft. 'Beyond the Din'. In Dat was nog eens lezen 2: Negenentwintig schrijvers en dichters van Querido over boeken uit hun jeugd. Amsterdam: Em. Querido, 1987, pp. 36-41.

_____'Sinologische herinneringen van een Leidse Amerikaan'. De gids 150:2/3 (maart 1987), pp. 167-173. Internetversie:

_____korte aantekeningen in Ik hou van jou: Drieënnegentig auteurs van Querido. Amsterdam: Em. Querido, 1982, p. 49.
4. Ander proza


Han Leyi 漢樂逸 (蘇桂枝潤稿). 《太极拳的神话》. 2012 523日《中华读书报·国际文化专刊》, p. 18.

Lloyd Haft.  ‘Het Nieuwe Testament Beluisterd’. In Liter 35 (december 2004), pp. 6-8.

_____. Brief aan Piet Franzen d.d. 8 juli 1997. In TegenBericht (periodiek bij manifestatie "De stad, de taal en het beeld", Leiden, sept.-okt. 1997, Leiden: Stichting Tegen-Beeld), no. 2, pp. 4-5.

_____. 'Kanttekeningen bij een bewerking van Psalm 139'. In Maandbrief voor Leerhuis en Liturgie 2:3 (april, 1997), pp. 3-4.

Lloyd Haft en Silvia Marijnissen. 'Zhou Mengdie: Beelden van ballingschap'. In Het trage vuur 1 (1996), pp. 54-57.

Lloyd Haft. 'Introduction,' in Fuyuko Tomita, Wild Strawberries. Heemstede, 1995, pp. 7-10.

_____. 'Dankwoord' bij de ontvangst van de Jan Campert-prijs 1994. Bericht aan de Vrienden van de Jan Campert-stichting, 11, mei 1995.

_____'Recent Chinese Poetry and the Literary Translator'. China Information. Anniversary supplement to vol. 9 no.1, summer1994, pp. 31-36.

_____'Omgedraaide monden'. (Bespreking van Eva Gerlach, Wat zoekraakt.) NRC Handelsblad 8-7-94, Cultureel supplement, p. 9.

_____'Zeevaarders op een troon van wind'. (Bespreking van Hans R. Vlek, Hangmat voor Henoch.) NRC Handelsblad 20-5-94, CS Literair, p. 5.

_____'Snowy Men and Ice-Cream Emperors: Wallace Stevens in Some Recent Chinese Translations'. In Lloyd Haft (red.). Words from the West: Western Texts in Chinese Literary Context. Leiden: Centre of Non-Western Studies, 1993, pp. 145-161.

_____'Zoo daalt spinrag over een dennenappel'. (Bespreking van Arie Pos, Cheng Shaogang en Nanneke Scheltens-Boerma, red. Dronken in de lente: De Chinese gedichten van J. Slauerhoff.) NRC Handelsblad 16-7-93, Cultureel supplement, p. 6.

_____'Veel dingen zijn onvolboren'. (Bespreking van P. C. Boutens, Uit den ban van duur en tijd, en Murk Salverda et al., red., Ik heb iets bijna schoons aanschouwd: over leven en werk van P. C. Boutens, Schrijversprentenboek nr. 34.) NRC Handelsblad 11-6-93, CS Literair, p. 5.

_____'Geen enkel verhaal is dat ene'. (Bespreking van Rutger Kopland, Geduldig gereedschap.) NRC Handelsblad 26-3-93, CS Literair, p.

_____'Mensen komen nergens vandaan'. (Bespreking van Toon Tellegen, Een dansschool.) NRC Handelsblad 11-12-92, CS Literair, p. 5.)

_____'Werkelijkheid'. In rubriek 'Biblia', Trouw 1-9-89, p. 19.

_____'Voorwoord'. In Daan Bronkhorst, vert. en red. Honderd Chinese gedichten. Baarn: De Prom, 1985, pp. 7-14.

_____flaptekst bij Lloyd Haft, Slakkehuis en andere korte gedichten, 1985.

_____achter-flaptekst bij Lloyd Haft, Brandende lisdodden, 1984.

_____achter-flaptekst bij Lloyd Haft, Ikonen bij daglicht, 1982.
5A. Sinologische publicaties: boeken

Lloyd Haft. Pien Chih-lin: A Study in Modern Chinese Poetry. Berlin: Walter de Gruyter, 2011 [ongewijzigde herdruk van de Foris-uitgave uit 1983; bevat ook gedichten in Engelse vertaling]. Selecties op internet:


Han Leyi 汉乐逸. Faxian Bian Zhilin: Yiwei xifang xuezhe de tansuo zhi lü 发现卞之琳:一位西方学者的探索之旅. Beijing: Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe, 2010. [Vertaling van Pien Chih-lin: A Study in Modern Chinese Poetry uit 1983, met een nieuw voorwoord.] Vertaald door Li Yongyi 李永毅. Chinese versie van voorwoord op internet:


Lloyd Haft. Zhou Mengdie’s Poetry of Consciousness. Studia Formosiana vol. 3, Research Unit on Taiwanese Culture and Literature, Ruhr University, Bochum. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006. Op internet te lezen via verschillende selecties:
Review by Christopher Lupke:


Wilt Idema en Lloyd Haft. Chinese letterkunde. Heruitgave (naar de uitgave van 1996) in print-on-demand, in serie Amsterdam Academic Archive. Amsterdam University Press, 2005.

Lloyd Haft. The Chinese Sonnet: Meanings of a Form. Leiden: Centre of Non-Western Studies, 2000.

W. Idema and L. Haft. Letteratura Cinese. Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina, 2000.

Wilt Idema and Lloyd Haft. A Guide to Chinese Literature. Ann Arbor: Center for Chinese Studies, The University of Michigan, 1997. Hoofdstuk ‘The Central Tradition in Traditional Society’ op internet:


Wilt Idema en Lloyd Haft. Chinese letterkunde. Herziene tweede uitgave. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996.

Lloyd Haft (red.). Words from the West: Western Texts in Chinese Literary Context. Essays to Honor Erik Zürcher on his Sixty-Fifth Birthday. Leiden: Centre of Non-Western Studies, 1993.

Maghiel van Crevel en Lloyd Haft (vert., red.). Een onafzienbaar ogenblik: Chinese dichters van nu. Met een nawoord van Lloyd Haft. Poetry International Serie. Amsterdam: Meulenhoff, 1990.

Lloyd Haft (red.). A Selective Guide to Chinese Literature, 1900-1949. Vol. 3: The Poem. Leiden etc.: E. J. Brill, 1989. (Bevat ook tekst van Lloyd Haft: 'Introduction', pp. 3-25; 'Bian Zhilin: Shinian shicao', pp. 56-60; 'Zheng Min: Zheng Min shiji', pp. 267-272.) ‘Introduction’ te lezen op internet:


Daan Bronkhorst en Lloyd Haft (red.). China: Verhalen van een land. Amsterdam: Meulenhoff, 1988.

Wilt Idema en Lloyd Haft. Chinese letterkunde. Prisma Pocket 2559. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1985.

Lloyd Haft. Pien Chih-lin: A Study in Modern Chinese Poetry. Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publications, 1983. (Bevat ook gedichten in Engelse vertaling.)

Lloyd Haft en T. I. Ong-Oey (vert., red.). Tweesprong: Vijf Chinese dichters 1919-1949. Amsterdam: Em. Querido, 1983.

James C. P. Liang, Lloyd Haft and Gertie Mulder. Business and Correspondence Chinese: An Introduction. Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publications, 1983.

Lloyd Haft en T. I. Ong-Oey (vert., red.). Wen I-To. Dood water en andere gedichten. Cahiers van de Lantaarn nr. 9. Leiden: De Lantaarn, 1981. (Tweede druk, 1982).

Lloyd Haft. Pien Chih-lin. Proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden. [Oegstgeest, in eigen beheer]. 1981. (Bevat ook gedichten in Engelse vertaling.)

L. L. Haft. De anti-Confucius campagne in China. AO-reeks nr. 1548. Lelystad: Stichting IVIO, 1975.
5B. Sinologische publicaties: ander proza


Wilt Idema and Lloyd Haft. ‘The Central Tradition in Traditional Society’. (Chapter 4 of A Guide to Chinese Literature.) Opgenomen in Corinne H. Dale (ed.). Chinese Aesthetics and Literature: A Reader. Albany: State University of New York Press, 2004, pp. 41-54.

Lloyd Haft. ‘Dimensions of Exile in the Poetry of Zhou Mengdie’. In Christina Neder and Ines Susanne Schilling (eds.). Transformation! Innovation? Perspectives on Taiwan Culture. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003, pp. 111-124.

_____. ‘”All Poems are Palindromes”: Zhou Mengdie and Symmetry Structures in Modern Chinese Poetry’. In Olga Lomová (ed.). Recarving the Dragon: Understanding Chinese Poetics. Prague: Karolinum Press, Charles University, 2003, pp. 295-326.

_____. ‘A New Look at Classical Chinese Poetry in Translation: Thoughts on Form, Structure, and Expression’. In Translation Quarterly (Hong Kong Translation Society) no. 20 (2001), pp. 14-76.

_____. ‘Terms for the Turning: Some Remarks on the Prose-Verse Dichotomy’. In Journal of Modern Literature in Chinese 3:2 (January 2000), pp. 1-5.

_____. Review of Irene Eber et al., eds., Bible in Modern China: The Literary and Intellectual Impact. In T’oung Pao LXXXVI (2000), pp. 204-208.

_____. 'Some Rhythmic Structures in Feng Chih's Sonnets'. Modern Chinese Literature 9:2 (Fall 1996), pp. 297-326.

_____.'Timeless in Time: Perspective-Building Devices in Yang Ling-yeh's Poetry'. In Chun-chieh Huang and Erik Zürcher (eds.). Time and Space in Chinese Culture. Leiden, etc.: E. J. Brill, 1995, pp. 287-301. Op internet:


_____.'Een wereld zonder individuen'. (Bespreking van Karel van der Leeuw, Het Chinese Denken.) NRC Handelsblad 17-6-94, CS Literair, p. 2.

_____'Ik heb de tijd tot een boog gevormd'. (Bespreking van Bei Dao, Bewaarde geheimen.) NRC Handelsblad 12-6-92, CS Literair, p. 2.

_____'Waarom breekt de dag aan'. (Bespreking van Duoduo, Bang dat ik verloren raak en Een schrijftafel in de velden.) NRC Handelsblad 17-5-91, CS Literair, p. 6.

W. L. Chong (red.). 'Some Problems of Modern Chinese Poetry: A Conversation Between Lloyd Haft and Leo Ou-fan Lee'. China Information 7:1 (1992), pp. 40-46.

Lloyd Haft. 'Fietsend vreemde woorden leren'. (Bespreking van Zhang Jie, Smaragd.) NRC Handelsblad 19-4-91, CS Literair, p. 6.

_____'Bestaat er een moderne Chinese poëzie?' In Traditie en progressie: Handelingen van het veertigste Nederlands Filologencongres. Den Haag: SDU Uitgeverij, 1990, pp. 61-67.

_____'Nader tot Basho'. (Bespreking van Lesley Downer, Op Basho's smalle weg naar het hoge noorden.) Vrij Nederland 15-9-1990, p. 84.

_____'Het afzagen van een been'. (Bespreking van Duoduo, Looking out from Death). NRC Handelsblad 2-2-90, CS Literair, p. 4.

_____'Chinese pelgrims zoeken het paradijs'. (Bespreking van Jeanne Tai, red., Spring Bamboo: A Collection of Contemporary Chinese Short Stories.) NRC Handelsblad 4-8-89, Cultureel Supplement, p. 2.

L. L. Haft. 'Een nieuwe taal, een nieuwe lezer: moderne Chinese poëzie'. China nu 14:4 (1989), pp. 7-9.

Lloyd Haft. 'Snippertje hitte'. (Bespreking van Bei Dao, Golven.) NRC Handelsblad 16-6-89, Cultureel Supplement, p. 6.

Johan ten Hove. 'Het hemelse mandaat verspeeld'. (Interview.) Trouw 10-6-89, pp. 25-26.

Lloyd Haft. 'Zuchten om de wereld'. (Bespreking van W. L. Idema, Du Fu: De verweesde boot.) NRC Handelsblad 28-4-89, Cultureel Supplement, p. 4.

Lloyd Haft. Bespreking van Dominic Cheung, The Isle Full of Noises: Modern Chinese Poetry from Taiwan. China Quarterly 114 (June 1988), p. 309.

_____'De grillige marsroute van een Volksrepubliek'. Trouw 29-9-84, p. 25.

_____'Littekenliteratuur, jeugd, en het nieuwe realisme: recente ontwikkelingen in de moderne Chinese letterkunde'. Internationale Spectator 37:5 (1983), pp. 294-300.

_____'Some Notes on Parapsychology in China'. European Journal of Parapsychology 4:3 (nov. 1982), pp. 393-402.

_____'Recente ontwikkelingen in de poëzie binnen de Chinese Volksrepubliek'. Literair paspoort, nov.-dec. 1981, pp. 954-963.

_____'De jaren twintig en dertig: de Chinese cultuur tussen twee werelden'. Spiegel Historiael, juni 1981, pp. 336-340.

_____'De terugkeer van Bian Zhilin'. De gids 143:2 (april 1980), pp. 115-120. (Bevat ook gedichten in vertaling: 'Enkele mensen', 'Schiereiland', 'Luchtmachtstrijders', en 'Panorama van de Ming-Tomben'.)

_____'What the Chinese are Reading'. New York Times Book Review, April 20, 1980, pp. 3, 32-33.

_____'De terugkeer van Ai Qing'. Maatstaf 27:10 (1979), pp. 70-76. (Bevat ook gedichten in vertaling: 'Groen', 'Hoop', 'Westmeer', 'Ontvolkt', 'Plateau', Bron', en 'Op een pakje Chileense sigaretten'.)

_____'"Of Beechen Green, and Shadows Numberless...": Hsu Chih-mo en de Engelse Romantici'. Tirade 235 (april 1978), pp. 239-252.

_____'Vier blinde mannen en een olifant: alweer anti-confucianisme'. De gids 1977:8, pp. 563-567.

_____'Tengs terugkeer betekent bevestiging huidig beleid'. NRC Handelsblad 22-7-77, p. 7.

_____'???????' (bespreking van bundel Chinese volksschilderkunst). Vrij Nederland ????????

Lloyd Haft en Ruben Huele. 'De vernieuwing van het Chinese schrift'. Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden. Verre naasten naderbij 9:3 (nov. 1975), pp.

Lloyd L. Haft. 'De anti-Confucius campagne in China'. Theologie en praktijk 34:3/4, 1974, pp. 100-111. (Herdrukt in Internationale School voor Wijsbegeerte. Amersfoortse stemmen 57:5, sept. 1976, pp. 173-182.)

Lloyd Haft. Review of William S.-Y. Wang and Anatole Lyovin (eds.). CLIBOC: Chinese Linguistics Bibliography on Computer. New York/London: Cambridge University Press, 1970. In Modern Language Journal LV: 5 (May 1971), pp. 329-330.
5C. Sinologische vertalingen
(NB: zie ook relevante titels onder rubriek 5A.)

Lloyd Haft (trans.). Ling Yu, ‘My Memory is Square’ (p.93); Luo Chih-cheng, ‘Sedative for Souls’(p. 115); Hsia Yu, ‘Sadness of Autumn’ (p. 119); Jiao Tong, ‘Double Bed’(p. 123) – in Taipei Chinese Center, International PEN, Contemporary Taiwanese Literature and Art Series – Poetry, Taipei 2011.

Lloyd Haft (trans.). Hsi Muren, ‘Getting the Poem Written’. In The Chinese Pen (Taiwan) 29:1 (spring 2001), p. 62.

Lloyd Haft (trans.). Poems by Hsia Yu and Hung Hung. In The Chinese Pen (Taiwan) 28:4 (winter 2000), pp. 61-62.

Lloyd Haft (trans.). Poems by Hsiang Ming and others. In The Chinese Pen (Taiwan) 28:3 (autumn 2000), pp. 38-9, 43-52.

Lloyd Haft (trans.). Poems by Jiao Tong and Ling Yu. In The Chinese Pen (Taiwan) 28:2 (summer 2000), pp. 29-31.

Lloyd Haft (trans.). ‘Poems in Memory of the 9.21 Earthquake’. (by Yu Kwang-chung et al.). In The Chinese Pen (Taiwan) 28:1 (spring 2000), pp. 6-7, 10, 12, 13-14, 20.

Lloyd Haft en T. I. Ong-Oey (vert.). He Qifang, 'Seizoenziekte'; Wen Yiduo, 'Dood water'; Zang Kejia, 'Levensschildering'. In Koen Stassijns en Ivo van Strijtem (red.). De mooiste van de hele wereld, 300 gedichten van de twintigste eeuw. Tielt: Lannoo, 1996, resp. pp. 33, 47, 286. (Verschenen eerder in Haft/Ong-Oey, Tweesprong.)

Lloyd Haft (vert.). Gu Cheng. ''t Was op een zandweg in de winter'. In Koen Stassijns en Ivo van Strijtem (red.). De mooiste van de hele wereld, 300 gedichten van de twintigste eeuw Tielt: Lannoo, 1996, p. 190. (Verscheen eerder in Haft/van Crevel, Een onafzienbaar ogenblik.)

_____. Yang Lian. 'Verweerschrift: de poëzie gedenkend'. In Roteb/Stichting Poetry International. Het gedicht is een bericht. Rotterdam: Stichting Poetry International, 1996, pp. 54-55. (Eerder verschenen in Haft/van Crevel, Een onafzienbaar ogenblik.)

Lloyd Haft en T. I. Ong-Oey (vert.). Zheng Min. 'Duiven en walvissen'. In Roteb/Stichting Poetry International. Het gedicht is een bericht. Rotterdam: Stichting Poetry International, 1996, p. 105.

Lloyd Haft (vert.). Zheng Min. Gedichten. Rotterdam: Poetry International, 1994.

_____'Two Poems by Yang Lingye'. Renditions 39 (spring 1993), pp. 107-109.

_____. Lo Fu. Gedichten. Rotterdam: Poetry International, 1992.

_____. Gu Cheng. Gedichten. Rotterdam: Poetry International, 1992.

_____Bei Dao. 'Curriculum vitae', 'De slaapwandelaar van augustus', en 'Metrostation'. In Maarten Asscher en Laurens Vancrevelen (red.). Spiegel internationaal: Moderne poëzie uit 21 talen. Amsterdam: Meulenhoff 1988, pp. 24-26. (Vertalingen verschenen eerder in Lloyd Haft/Bei Dao, Rotterdam 1985.)

Lloyd Haft en T. I. Ong-Oey (vert.). Ma Gao Ming. Gedichten. Rotterdam: Poetry International, 1986.

Lloyd Haft (vert.). Bei Dao. Gedichten. Rotterdam: Poetry International, 1985.

Lloyd Haft en T. I. Ong-Oey (vert.). Zheng Min. Gedichten. Rotterdam: Poetry International, 1984.

Lloyd Haft (vert.). Gu Cheng. 'Bellen' en "Ver en nabij'. In Lloyd Haft. 'Littekenliteratuur, jeugd en het nieuwe realisme: recente ontwikkelingen in de moderne Chinese letterkunde'. Internationale Spectator 37:5 (1983), pp. 297-298.

_____Pien Chih-lin. 'Poems on the Ming Tombs Reservoir Project'. In Kai-yu Hsu (red.). Literature of the People's Republic of China. Bloomington: Indiana University Press, 1980, pp. 379-382.


5D. Publicaties over Bijbel en Christendom in China

Lloyd Haft. ‘Perspectives on John C. H. Wu’s Translation of the New Testament’. In Chloë Starr (ed.), Reading Christian Scriptures in China. London and New York: T. and T. Clark, 2008, pp. 189-206.

_____. ‘De Dao als Logos in een Chinese vertaling van het Nieuwe Testament’. In Gerd Van Riel en Bart Raymaekers (eds.), Taoïsme, Een weg van oost naar west?  Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2008, pp. 73-91. Op internet in twee delen:Lloyd. Haft. ‘John C. H. Wu en de Vleesgeworden Dao van Johannes’. In Govert Buijs (red.). Sander Griffioen: Een weg gaan. Budel: Uitgeverij DAMON, 2006, pp. 105-113.

6. Ongepubliceerde lezingen e.d.

Paper ‘The Influence of Confucian Philosophy on Chinese Medicine’, bijdrage aan de International Scholarly Conference on Chinese Classics and Culture, Central University, Taiwan, 25 oktober 2012.

Lezing ‘Hann Lehyih de shy-huah shaang-shi’, gehouden voor Jonghwa Hua-yih Wen-jiaw Jijinhuey (Chinese Floral Art Culture and Education Foundation), Taipei, 11 nov. 2010.

Dankwoord na presentatie eerste exemplaar van Jan Fokkelman, Het boek Job in vorm, Spui 25, Amsterdam, 22 oktober 2009.

Lecture ‘Jou Menqdye yeu yih.shyh shy’ (Zhou Mengdie and the poetry of consciousness), Guoli Zhanghua Shifan Daxue, Taiwan, 8 October 2008. (In het Chinees.)

Lecture ‘An Introduction to Wu Jingxiong’s New Testament Translation’. Centre for the Study of Christianity in China, Trinity Term Lecture Series. Oxford University, May 1, 2007.

Lezing ‘De Tao als Logos in Chinese Vertalingen van het Nieuwe Testament’. Studiedag ‘Taoisme: Een Logos van de Tao?’ Leuven, Wijsgerig Gezelschap Leuven, 21 april 2007.

Las gedichten van Hans Peter Hoffmann (‘The Excavation of New York’, ‘A Chair among Chairs’, ‘Into the Bittergrass Fields’, ‘These Are the Happy Days’, ‘Hands My House’), translated by Lloyd Haft, at tri-lingual poetry reading ‘Dies sind die Tage des Gluecks’, Taipei Artist Village, Taipei, March 31, 2007.

Lezing ‘Taijiquan shi chuangzuo yu xinshang’ (Taijiquan poems: Creation and appreciation). Gehouden op Tatung University (Taipei), 19 maart 2007, en op Christian Chung Deh College (Taipei), 26 maart 2007. (In het Chinees.)

Lezing ‘”Tai Chu you Dao” de Dao hai shi Dao ma – Xin Yue Zhongyi zhi ruogan wenti’ (Is the Dao in ‘In the beginning was the Dao’ still the Dao?– Some Problems of New Testament Translation in Chinese). Gehouden Department of Applied English, Hsing Wu College (Taipei), 20 maart 2007 (In het Chinees).

Lezing ‘Wat mij raakt, noem ik uw hand’, in de reeks Op zaterdag in de Paulus. Pauluskerk, Oegstgeest, 10 juni 2006.

14 maart 2006, lezing ‘Het probleem van de Vorm bij het Vertalen van Chinese Poëzie in het Engels’ (gehouden in het Chinees). Chinese-English Translation Conference 2006, Department of Applied English, Hsing Wu College, Taipei Hsien, Taiwan.

18 februari 2006, lezing ‘Yih-gwo ren tzay Tairuan tarn shy yeu huah’ over eigen gedichten n.a.v. schilderijen van Huang Junbi en Yan Zhenying (gehouden in het Chinees). Guofu Jinian Guan, Taipei.

13 januari 2005, lezing over eigen gedichten n.a.v. schilderijen van Huang Junbi. (Gehouden in het Chinees.) Christian Chung-Deh College, Taipei.

9 november 2004, lezing ‘Man, the No-Measure of No-Things: Body and Focus in the Poetry of Zhou Mengdie’ (gehouden in het Chinees). Ruhr-Universitaet Bochum, international symposium ‘New Approaches to Taiwan Literature.’

27 oktober 2004, lezing ‘Appreciating Zhou Mengdie’s Poetry from a Western Point of View’ (gehouden in het Chinees). Taipei: Center for Chinese Studies.

6 mei 2004, lezing ‘Poetry and the Paintings of Huang Junbi’ (in het Chinees). Yilan, Taiwan: Fo-kuang University.

_____. ‘Psalmen anno nu: Wat valt er nog te rijmen?’ Nesciolezing, Oude Kerkje Kortenhoef, 26 mei 2002.

_____. 'De samenhang tussen Chinese en Westerse spiritualiteit'. Lezing gehouden voor het symposium 'Identiteitsbeleving van de Chinese Jongeren', Hua Yi Xie Shng Hui, Amsterdam, 15-05-99.

_____'The Notion of Specific Gravity and Poetry in Translation'. Paper for 'Modern Chinese Poetry: Bridges in Time and Space', workshop held at Leiden University, June 1992.

_____'Wallace Stevens en de Ikoon van de Mens'. Lezing t.b.v. Stichting CREA, Amsterdam, z.j.

_____'Poetry is a Form of Translation'. Paper presented at the Zagreb Literary Talks, Zagreb, Yugoslavia, 1984.
7. Radio en televisie-uitzendingen en opgenomen interviews

Interview met Li Wenyuan en    Yin Zhengyang, Da Ai-televisie, ‘Yinyuan xiao ju’, Taipei, 26 maart (deel 1) en 16 juni (deel 2), 2006.

Interview met Annemiek Schrijver, IKON-televisie, ‘Het vermoeden’, 20 november 2005.

Interview met Wim Brands, VPRO De Avonden, 26 september 2005.

Optreden met Rien van den Berg en Nico Knibbe, ‘IKON-Live’ (televisie), 26 oktober 2003.

Interview met Wim Brands, VPRO De Avonden, 19-03-03.

Interview met Jacobine Geel, IKON, Radio 5, 06-09-98.

Interview, NCRV radio, 03-08-98.

Interview, samen met James Brockway, in 'Radio Cultureel Magazine', Radio Amsterdam, 22-05-98.

James Geary. 'De kunst van het wandelen: een interview met Lloyd Haft'. (N.a.v. nominatie VSB Poëzie-prijs, 1994. Gehouden in De Rode Hoed, Amsterdam, 20-5-94. Tape-cassette en schriftelijke bewerking.)

Frank van Dijl en Lloyd Haft. (Interview). Radio-uitzending Radio Rijnmond, 14-6-92. (Tape-cassette.)

Lloyd Haft. Gedicht 'Peking, 4 juni 1989' in Chinese vertaling door Zeng Yinyin. Uitgezonden NOS, 'Voor de buitenlandse werknemers', 23-10-89.

Lloyd Haft en Martha Hawley. (Interview). Radio Nederland Wereldomroep, documentaires 'The 40th Anniversary of the People's Republic of China'. Uitgezonden 20 en 27 september 1989.
8. Besprekingen van het werk van/ gepubliceerde interviews met Lloyd Haft (een selectie)


Siertsema, Bettine. ‘De Psalmen volgens Lloyd Haft.’ Met Andere Woorden, Kwartaalblad over bijbelvertalen 31:3 (sept. 2012, themanummer Psalmen), pp. 40-49. (Bevat ook ‘Naar Psalm 20,’ ‘Naar Psalm 37’ en ‘Naar Psalm 87.’)

Hooydonk, Jan van. ‘De psalmen van Lloyd Haft weer verkrijgbaar: Modern en tijdloos’. (n.a.v. de Vesuvius-herdruk, najaar 2011). Volzin 10:19, 30 sept. 2011, pp. 30-31. (Bevat ook tekst van ‘Naar Psalm 23.’)

Zhao Yaru 趙雅茹 (mediator). ‘Weile Du Fu ni hai bixu shi Kafuka: Zhongguo xian-dangdai shige zhi lü 為了杜甫你還必須是卡夫卡 : 中國現當代詩歌之旅 (interview with Lloyd Haft 漢樂逸and Wang Jiaxin 王家新). In Zhonghua dushu bao 中華讀書報
no. 302, April 6, 2011, p. 17. Op internet:


Tu An. ‘Bian Zhilin yanjiu de lichengbei zhuzuo’ (voorwoord bij Han Leyi, Faxian Bian Zhilin: Yiwei xifang xuezhe de tansuo zhi lü, Beijing 2010). Ook verschenen: 文藝報·周五版2010年第266194屠岸说不尽的卞之琳——读汉乐逸的《发现卞之琳:一位西方学者的探索之旅》。

An incomplete version (free):
http://www.qikan.com.cn/Article/weyi/weyi201026/weyi20102619.html


Bernlef. ‘Meng Jiao’ (hoofdstuk uit zijn De tweede ruimte, over poëzie, Amsterdam: Querido 2010, pp. 69-78. Eerder verschenen in de kroniekenreeks ‘Tegen het vergeten’ in Raster.) Bespreekt Jonggestorven abrikozen, o.a. aan de hand van vegelijkingen met de vertalingen van David Hinton. Gaat ook in op De psalmen in de bewerking van Lloyd Haft, o.a. ‘Naar psalm 90’.

Gerda van de Haar. ‘Kort’ (bespreking Deze poelen, deze geest). Liter 56 (dec. 2009), pp. 76-77).


De Strycker, Carl. Bespreking van Deze poelen, deze geest. In Vlaanderen, jaargang 57 (2008) nr. 323, p. 348. Beschikbaar op internet:


Interview met Annemiek Schrijver, IKON-televisie, ‘Het vermoeden’, 20 november 2005, schriftelijk uitgewerkt in Het Vermoeden, Gesprekken over dierbare woorden, onder redactie van Ida Overdijk en Annemiek Schrijver. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2009, pp. 166-181. (Bevat ook tekst van ‘Proloog: Naar Johannes 1: 1-14’ en ‘Naar Psalm 14’.)

Hein Walter. ‘Bedrieglijke eenvoud’ (bespreking Deze poelen, deze geest). Roodkoper 13:1 (november 2008), pp. 96-97.

(auteursnaam onleesbaar op print:) ‘Fijnzinnige gedichten’ (bespreking Deze poelen, deze geest). Friesch Dagblad, 13 september 2008, p. 54.

Remco Ekkers. ‘Anekdotisch en treffend’ (bespreking Deze poelen, deze geest). Leeuwarder Courant ed. Noord, 29 augustus 2008, p. 22.

Marjoleine de Vos. ‘Pruimen van de jeugd’ (kolom ‘Huis, tuin en keuken’: gaat over Deze poelen, deze geest). NRC Handelsblad, donderdag 7 augustus 2008, p. 18.

Erik Lindner. ‘Krassen met vracht in de bek’ (bespreking van Deze poelen, deze geest). De Groene Amsterdammer 132: 30 (25 juli 2008). Ook op website van Erik Lindner.

Christopher Lupke. Review of Lloyd Haft, Zhou Mengdie’s Poetry of Consciousness. Published by Modern Chinese Literature and Culture at
http://mclc.osu.edu/rc/pubs/reviews/lupke.htm

H. H. ter Balkt. ‘Sterker dan de geest van de bosuil is de poëzie, maar van dezelfde stof (Lloyd Haft)’. In H. H. ter Balkt. De gedenatureerde delta. Amsterdam: De Bezige Bij, 2007, pp. 281-287.

Inge Boulonois. ‘Lloyd Haft: Naar Psalm 1’ (bespreking). Meander Klassiekers 89 (Meander literair e-zine), 13 december 2006. www.klassiekegedichten.net

Ad Zuiderent. ‘Dossier Nederland 1976-1985’. In Poëziekrant 30: 3 (mei-juni 2006), pp. 23-41, i.h.b. 34-36. (Bevat gedichten ‘Mier’ en ‘Aan een werkster’.)

(Enno de Witt, ‘Levend onder de levenden’: bespreking van Formosa)

(Menno Hartman, ‘Bloei op de leegte overbrengen’: bespreking van Formosa)

(Bert van Weenen, ‘Een warme gloed uit het Oosten’: bespreking van Formosa)

Lai Suling. ‘Helan Hanxuejia fu shi cheng ji – Taiwan ren shi wu lingzhong ouge’. In Min Sheng Bao (Taipei), augustus 23, 2005.

Lloyd Haft. ‘Veel mensen die ik ken, doen smadelijk over religie’ (interview). In Marjoleine de Vos (ed.). Dichtersgesprekken: Over het maken en lezen van poëzie. Amsterdam/Rotterdam: Prometheus/NRC Handelsblad, 2005, pp. 73-79.

Jannie van Lotringen. ‘Zeldzaam op aarde is ons samenzijn’ – over Psalmen (II). In Aggiornamento (interdeocesaan tijdschrift voor vrouwelijke religieuzen, Nukerke, België) 36:2 (april-mei-juni 2004), pp. 85-95.

Henk van der Ent. ‘Lloyd Haft’. Artikel in 91 Kritisch literatuur lexicon, november 2003, pp. 1-9, bibliografie pp. A-1 t/m B-2.

Liesbeth Goedbloed. ‘Is vrezen vieren dat ik nog niet ken?’ (bespreking van De Psalmen... Liter nr. 31 (maart 2004), pp. 71-73.

Kurt Snoekx. ‘Als op een winternacht een reiziger...’ (bespreking van Meng Jiao, Jonggestorven abrikozen. Het trage vuur nr. 25 (maart 2004), pp. 71-73.

Hans Groenewegen. ‘De ziende die zwijgt’. (bespreking van De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft). Ophef, oktober 2003, pp. 47-48.

Rien van den Berg. Vers 97. (Bespreekt o.a. Meng Jiao, Jonggestorven abrikozen. Nederlands Dagblad, 17 oktober 2003, Het Katern, p. 5.

Mark Leenhouts. ‘”Ik schrik ‘s nachts wakker van het najaar”.’ (Bespreking van Meng Jiao, Jonggestorven abrikozen.) De Volkskrant, 10 oktober 2003, p. 25.

Jozef Deleu. ‘Lees maar...’ (Bespreking van De Psalmen...) De Bond (België), 19 september 2003, pag. ?

Marjoleine de Vos. ‘De betekenis van het zoeken’. (Zesde en laatste deel van een serie interviews met dichters: n.a.v. De Psalmen....) NRC Handelsblad, 15 augustus 2003, Cultureel Supplement, p. 18. (Bevat ook ‘Naar Psalm 90’.)

John van Eck. ‘Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft’. Wapenveld nr. 3, juni 2003, pp. 41-42. (geraadpleegd op www.wapenveldonline.nl)

K. de Jong Ozn. ‘De Psalmen van Lloyd Haft’. Friesch Dagblad, 10-17 mei 2003, Het goede leven, p. 20.

Y. Né. ‘Naar Psalm 68’. (Bespreking van De Psalmen....) BN/De Stem, 25 april 2003, p. ?

Arie van den Berg. ‘Van 90 regels terug naar drie.’ (Bespreking van De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft.) NRC Handelsblad, 11 april 2003, p. 29.

Jos Damen. ‘Psalmen van Haft’. In Forum (Internet-Nieuwsbrief van de Faculteit der Letteren, Universiteit Leiden, jaargang 3, nr. 2, 4 april 2003.

Rien van den Berg. ‘Als u er bent, is stilte mij genoeg.’ (Bespreking van De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft.) Nederlands Dagblad , 4 april 2003 ‘Het Katern’ p. 3. (Bevat ook ‘Naar Psalm 4’, ‘Naar Psalm 16’.)

Henk van der Ent. ‘Zij groot wie ik verlang.’ (Bespreking van De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft.) Roodkoper 8:1 (lente 2003), pp. 41-45. (Bevat ook ‘Blauwe reiger,’ ‘Naar Psalm 132’ en andere citaten.)

Bert van der Kruk. ‘Dichter Lloyd Haft: “Geen preek maar muziek”.’ Interview. Volzin 2:5 (28 februari 2003), pp. 24-27. (Bevat ook ‘Naar Psalm 1.’)

Marjoleine de Vos. ‘Ik wil je niet verliezen: Moderne Psalmen’.  (Vergelijkende bespreking.) NRC Handelsblad, 29 maart 2002 (?), p. ?

Gerda van de Haar. ‘Alsof we weten wie we zijn: in gesprek met Lloyd Haft’. In Liter nr. 16 (maart 2001), pp. 4-12.

Gerda van de Haar. ‘Lloyd Haft kan niet zonder religie’. (bespreking van Ruim, 1999).  In Centraal weekblad, januari 2000.

Louise Broekhuysen en Gerard Zuurbier. 'Ik ben niet zozeer een pantheïst als wel een pan-intheïst [sic]': In gesprek met Lloyd Haft. (Interview.) Ruim 6: 12 (voorjaar 1999), pp. 13-27.

‘Als door een macht omsingeld’. (Bespreking van Ken u in mijn klacht.) Hervormd Nederland, 27 juni 1998, pp. 30-31.

'De Bouwstenen van het gebed' (interview met Bert van Weenen, n.a.v. Ken u in mijn klacht). Friesch Dagblad 30-09-98, p. 13.
(Bevat ook 'Naar Psalm 27'.)

Piet Gerbrandy. 'Van u is de vleugelslag' (bespreking van Ken u in mijn klacht). De Volkskrant 31-07-98, p. 22.

Peter Henk Steenhuis. 'Wederwicht, ontwaak!' (interview n.a.v. Ken u in mijn klacht). Trouw 09-05-98, p. 19. (Er bestaat een transcript van het hele interview.)

Leo Vroman. 'Weer die psalmen'. (Korte bespreking van Ken u in mijn klacht.) In Roodkoper 3:3 (april 1998), p. 34.

Herman de Coninck. 'De behoudzucht van het sonnet'. De morgen, 13-03-97, p. 33.

'Juryrapport' en 'Uitreiking', Jan Campert-prijs 1994. Bericht aan de Vrienden van de Jan Campert-stichting, 11, mei 1995.

Jan Kuijper, 'Het Brahman'. Raster 68, 1994, pp. 41-47.

Ad Zuiderent. 'Atlantis, bij benadering: over Lloyd Haft'. In Ad Zuiderent (red.). Jan Campert-prijzen 1994. Baarn: De Prom, 1994, pp. 22-31. (Bevat ook gedichten 'Kind met bladerenhoop', Badplaats', en 'Aan de Lek'.)

Wiel Kusters. 'Twee lippen rondom de stilte'. (Bespreking van Atlantis.) NRC Handelsblad 16-12-94, CS Literair, p. 5. (Bevat ook gedicht 'Lunch op terras'.)

Arend Evenhuis. 'Kun je nagaan: een koptelefoon noem ik modern'. (Interview.) Trouw 8-12-94. Kunstbijlage, p. 3. (Bevat ook gedichten 'Naamloos/Nameless' en 'De zon gaat onder. Aan een overkant...')

Ries Agterberg. '"Schrijven is een daad van hoop": Amerikaan Lloyd Haft krijgt Nederlandse poëzieprijs'. Mare 18:7 (29-9-94), p. 7. (Bevat ook gedichten 'Treden' en 'Aju studente'.)

Jury-rapport VSB Poëzie-prijs 1994.

Leontine Veerman. 'Lloyd Haft dicht in het Nederlands en bestudeert China'. Trouw 17-10-87, p. 2.

Hans Maarten van den Brink. 'Dus haal nog even de haan die bij het morgenrood kraait van stal en besluit met een dramatische frase: Proefschrift over de spanning tussen esthetiek en propaganda in moderne Chinese poëzie'. (Over Lloyd Haft, Pien Chih-lin.) Mare 17-12-81, p. 5.
9. Vertalingen in andere talen


Han Leyi. Faxian Bian Zhilin: Yiwei xifang xuezhe de tansuo zhi lü. Beijing: Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe, 2010. [vertaling van Pien Chih-lin: A Study in Modern Chinese Poetry uit 1983]

Ma Gaoming en Maghiel van Crevel (vert.). Han Leyi (Lloyd Haft). 'Xiangcun keyun' (Streekvervoer), 'Bingbao' (Hagel), en 'Xiangpian' (Foto). In Ke Lei (Maghiel van Crevel), Ma Gaoming en Gu Biling (eds.). Helan xiandai shixuan (Een keuze uit de moderne Nederlandse Poëzie). Guilin: Guangxi Shifan Daxue chubanshe, 2005, pp. 347-350.

Lloyd Haft. ‘Gedichte aus Atlantis’. (‘Reh’, ‘Badestelle’, ‘Hülle’, ‘Namenlos’, ‘Als ich dich fortschickte’, ‘Pfand’.) Aus dem Englischen von Peter Hoffmann. In Neue Sirene 14 (september 2001), pp. 62-75.

Han Leyi (Lloyd Haft). 'Shi qishou' (Zeven gedichten). Vertaald door Ma Gaoming, Maghiel van Crevel en Xu Tianjiu. Taipei, Chuangshiji (Epoch Poetry Quarterly) ?????????

Xu Tianjiu en Lloyd Haft (vert.). 'Han Leyi shi sishou' (Vier gedichten van Lloyd Haft). Jiaofeng yuekan (Tropical breeze monthly) nr. 422, Januari 1989, pp. 16-17.

Ma Gaoming en Maghiel van Crevel (vert.). Han Leyi (Lloyd Haft). 'Bingbao' (Hagel). Shijie wenxue (World literature) 1988:3, pp. 191-192.

Ma Gaoming en Maghiel van Crevel (vert.). Han Leyi (Lloyd Haft). 'Xiangcun keyun' (Streekvervoer), 'Bingbao' (Hagel), en 'Xiangpian' (Foto). in Ma Gaoming en Maghiel van Crevel (vert., red.). Helan xiandai shixuan (Bloemlezing uit de moderne Nederlandse poëzie). Guilin: Lijiang, 1988, pp. 220-222. Reprinted in Ke Lei, Ma Gaoming, Gu Biling (eds., trans.). Helan xiandai shixuan. Taipei: Taiyuan 2001, pp. 310-313.

Chen Shengshen (vert., red.). Han Leyi (Lloyd Haft). 'Bian Zhilin - Zhongguo xiandai shi yanjiu'. (Pien Chih-lin: A Study in Modern Chinese Poetry). In Zhongguo xiandai wenxue yanjiu congkan (Studies in Modern Chinese Literature) 1986:4, pp. 187-204. (Vertaalt passages uit Lloyd Haft, Pien Chih-lin: A Study in Modern Chinese Poetry.)


10. Prijzen, vermeldingen, optredens e.d.


13 juni 2009, advertentie in Het Parool verschenen met als kop ‘Dichter bij Querido’: vermeldde Deze poelen, deze geest, Gerrit Kouwenaar Vallende stilte, werken van Leo Vroman, Bernlef, Arjen Duinker, B. Zwaal, Bart Meuleman, Kreek Daey Ouwens.

Deze poelen, deze geest was Poëzieclubkeuze, 2008.

7 november 2008, las voor uit eigen psalm- en Nieuw Testamentbewerkingen op feestavond ‘Psalmen en poëten: Ronald da Costa 25 jaar standplaats Oegstgeest’. Oegstgeest, Regenboogkerk.

22 april 2008, sprak tijdens presentatie-avond Slauerhoff-nummer De Gids 171:4, Perdu, Amsterdam.

2 oktober 2007, las voor uit eigen bijdragen, bij presentatie-avond Raster 119, De Balie, Amsterdam. (Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam).

Gedicht van Cherry Smyth, ‘Enough,’ in Magma no. 35 (summer 2006), p. 23, met opdracht ‘for Lloyd Haft.’

Publieksprijs (initiatief van Rottend staal en de Contrabas) voor beste poëziebundel 2005 (Formosa).

7 september 2005, presentatie van nieuwe dichtbundel Formosa. Den Haag: Taipei Representative Office in the Netherlands, i. s. m. Querido.

18 november 2004, las eigen Psalmbewerkingen, Psalmen-avond i.s.m. Jan Fokkelman, Zutphen. Georganiseerd door Openbare Bibliotheek Zutphen, predikanten van PKN (*Protestantse Kerk Nederland), en Boekhandel Van Someren en Ten Bosch. Titel: ‘Literaire Avond n.a.v. De Nieuwe Bijbelvertaling’.)

Deelnemer op uitnodiging, 35ste Poetry International, Rotterdam, 12-18 juni 2004.

Ida Gerhardt Poezie Prijs 2004. Uitgereikt Zutphen, 12 maart 2004, voor De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft. (Ontvangen in absentia; vertegenwoordigd door Jan Fokkelman.)

21 januari 2003, las eigen gedichten op Poëzie-middag, Personeelsvereniging Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag.

7 juli 2002, las eigen Psalmbewerkingen op de ‘Psalmzondag’, Citypastoraat Nieuwe Kerk, Middelburg, samen met Maria van Daalen, Anton Korteweg en Anton Ent.

23 maart 2002, las eigen gedichten op poëzie-avond Festival of Words, St. Donat’s, Wales.

19 februari 2002, las eigen Psalmbewerkingen in de reeks ‘de derde dinsdag: poëzie in het koor van de St. Nicolaaskerk te Ellecom.’

7 februari 2002, las eigen gedichten: Hölderlin-Gesellschaft Lesung, Hölderlinturm, Tübingen.

14 juni 2001, las eigen gedichten op ‘Het Tuinfeest’, Theater Museum, Amsterdam.

24 november 2000, las eigen gedichten op Poetry Wales-avond bij Stichting Perdu, Amsterdam.

6 juni 2000, gedichten uit Anthropos voorgelezen door Dr Peter Schmitz bij open-luchtmanifestatie ‘Lyriek in Leiden, vijf eeuwen poëzie in Leiden’, georganiseerd door Stichting Tegen-Beeld, Leiden.

22 mei 1998, las eigen gedichten en nam deel aan forum n.a.v. programma over Engelse poëzie in het kader van het 'U. K. Project', British Council etc.: Stichting Perdu, Amsterdam.

22 september, 1996, 'speciale gast' bij Open Podium Poëzie, Stichting Dunya et al., Bibliotheektheater, Rotterdam.

Jan Campert-prijs 1994, voor Atlantis.

Nominatie VSB Poëzieprijs 1994, Atlantis.

22 juni 1992. Optreden in Internationale leesavond 'Poetry on the Road', Theater a.d. Markt Concordia, Enschede.

1992, 'Brandende lisdodden' opgenomen in tentoonstelling en publicatie 'Uit Tijd Geplukt: Bloemen in Kunst en Poëzie'. Museum de Lakenhal, Leiden.

27 oktober 1991, optreden in Dichter Aan Huis, Den Haag.
11. Samenwerkingen e.d.


Ent, Anton. ‘Cento I’ (gebaseerd op citaten uit De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft). In Anton Ent, Tot water mij noemt: Cento’s uit de Psalmen van Lloyd Haft, Huub Oosterhuis, Anton Ent, Hans Bouma, Ida Gerhardt, Kees Waaijman, Pieter Oussoren, Nieuwe Bijbelvertaling, Statenvertaling. Amsterdam: Vesuvius 2013, pp. 7-14.


Fenneke Hordijk maakt ‘Psalmrol’ met haar tekeningen van De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft: selecties op internet:


Henny Vrienten. Tekstfragmenten uit ‘Naar Psalm 100’ en ‘Naar Psalm 108’ op muziek gezet voor samenwerking met EUG (Oekumenische Studentengemeente te Utrecht): ‘Ruimte waar het licht kan komen’. Op CD gezet, eerste openbare uitvoering 14 september 2008, Janskerk, Utrecht.

15-20 juni 2005, deelnemer op uitnodiging, Brockway Workshop (over het vertalen van de poëzie van Gerrit Kouwenaar). Amsterdam/Rotterdam: Ned. Literair Productie- en Vertalingenfonds en Poetry International.

11-12 december 2000, compositie ‘Blauwe reiger’, door Rita Hijmans, gezongen door Ingrid Kappelle, door het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest opgevoerd in het kader van ‘Dichters op Muziek’, respectievelijk in het LAK te Leiden en in Hal4 te Rotterdam.

September-oktober 1997, drie teksten ("Draag ik mijn antwoord zelf naar de zee"; "Veel  ikken en het water"; "Oevers die geen mensenwoorden waren") opgenomen in drijvende kunstwerken van Piet Franzen en tentoongesteld naast de Blauwpoortsbrug, Leiden, in het kader van manifestatie "De stad, de taal en het beeld". (Zie ook brief aan Piet Franzen hierboven, onder "Ander Proza".)

10 april 1988, Performance door Joanne Oussoren met gedichten van Lloyd Haft uit Ikonen bij daglicht, bij opening tentoonstelling schilderijen van Deanne Bosnak, galerie Tara, Rotterdam.


12. Index to Published Posts on Lloyd Haft Blog (lhaftblog.blogspot.com)

INDEX TO PUBLISHED POSTS ON LLOYD HAFT BLOG May 24, 2014]

(For each item, the index shows the month in the Archive under which it can be found.)

(1) STORIES IN ENGLISH

“Blood” [A Dutch woman sinologist has intense local encounters during a forced interruption of a bus trip in Southwest China in the 1980s]
-         Part One: Nov. 2011
-         Part Two: Nov. 2011

“Concupiscent Curds” [A young Dutch student has fate-fraught psychic experiences after meeting a Chinese girl in Beijing in 1979]
-         Part One: Jan. 2011
-         Part Two: Jan. 2011
-         Part Three: Jan. 2011

“Fleetest of All Known Things” – Nov. 2011 [A Western sinologist has a curious encounter with a Taiwanese woman during a visit to a temple]

"Muus and the Tai Chi Masters" [Tai chi and eros bring several practitioners together in an out-of-the-way Dutch village]
      -      Parts One to Six: Dec. 2011
      -      Parts Seven to Eight (conclusion): Jan. 2012

“Yinglian” – Dec. 2011 [A young Chinese woman poet wrestles with culture shock and her own emotions during her first trip to Europe in the 1980s]

"Heavy Ships" –  [An American student, living in Holland in the 1960s, shares rich and inexplicable experiences with housemates from the former Dutch East Indies]: Three Parts, all January 2012.

"Konni and Terry" - Sept. 2012 [A Western sinologist-poet, invited by a famous woman writer to lecture in Hong Kong, finds himself in deep psychic water when she purports to be a medium and makes an uncanny proposal]


(2) ESSAYS IN ENGLISH

“Haft’s Incommensurability Principle” – Mar. 2011 [Differing Chinese and Western concepts of ‘I’; appreciation of Chad Hansen]

“I am; therefore I co-think” [Difficulty of whether traditional Chinese concepts have ‘psychological’ meaning; the Zhong Yong 中庸; varying translations and concepts of ti ren cheng , and the self]
-         Part One: June 2011
-         Part Two: July 2011
-         Part Three: July 2011

“If You’re Lucky, For a While You’ll Be Almost As Immortal As the Illustrious Deceased” [Lin Yutang and his dictionary; other famous translators including Arthur Waley, John C. H. Wu, Kai-yu Hsu, and Kenneth Rexroth]
-         Part One: Mar. 2011
-         Part Two: Apr. 2011

“Not on the Lineage List” [On R. G. H. Siu, his writings and status; ‘Chinese’ features of his approach]
-         Part One: Oct. 2011
-         Part Two: Nov. 2011

“On the ‘Difficulty’ of the Chinese Language” – Mar. 2011 [A memorable and meaningful anecdote on Zbigniew Słupski]

“On the ‘Revelations’ of Art” – Mar. 2011 [Differing Chinese and Western concepts of poetry and the function of the arts]

“Preface to Discovering Bian Zhilin” – Apr. 2011 [A personal retrospect on how it was to study Chinese language and poetry in The Netherlands in the 1960s and 1970s; importance of Kai-yu Hsu]

“The Myth of Tai Chi” – Mar. 2011 [Differences in Western and Chinese assumptions and expectations of Tai Chi and other disciplines]

“What’s in a Transcribed Name?” [The problem of spelling Chinese names in the Western alphabet; possibilities, overtones and implications of varying spellings; David Hinton and his translations; Chinese poetry in translation; Arthur Cooper]
-         Part One: Apr. 2011
-         Part Two: Apr. 2011
-         Part Three: May 2011
-         Part Four: May 2011
-         Part Five: May 2011

"A Letter on Tai Chi" - Feb. 2012 [An open letter to the Dutch poet J. Slauerhoff, on whether the increasing 'simplification' of gesture seen in older Tai Chi practitioners is a mark of their superior experience and wisdom, or simply a biological inevitability...a parallel with diminished sexual activity in older men]

"In Memoriam Lloyd Haft" - March 2012 [A fictitious retrospect on life, career, and personality]

"Russian Orthodox Keys to Wallace Stevens" - April 2012 [remarkable parallels between certain Russian icons and images or words in Stevens' poetry, suggesting the Biblical origin of 'old man Hoon' and the true meaning of 'the dove in the belly']

"How Many Minds Has a Me?" - April 2012 [the question of whether emotions as presented in literature on qigong are 'subjective' or truly psychological; this related to traditional Chinese medical concepts relevant to psychology]

“Why Is Mad So Specially Bad?” – May 2012 [given that in the theory of traditional Chinese medicine, qigong etc., excessive emotion as such is feared as detrimental to health...why is anger feared especially, more than the other emotions?...social factors in the background of this.]

"Wisdom's Fine, As Long As You Never Apply It" - Nov. 2012 [on the frequently encountered paradox of an Oriental supposed 'Master' or 'enlightened man' actually, in daily life, paying unquestioned obedience to the most seemingly banal, non-reflective and unenlightened ethical views]

"Confucianism and Chinese Medicine" - Nov. 2012 [contrasting views of Western writers as to whether Chinese medicine is Daoistic, 'holistic'...or in fact based on a directive 'Confucianistic' attitude in which the body, like the Empire, must be strictly 'governed' from a dominant center]

"Whatever Happened to Air? " – Dec. 2012 [differences between the Western system of the so-called Four Elements and the Chinese Five-Element system; application of the Chinese ‘elements’ in a practical technique of meditation with a description of how to practice it]


“In the beginning was the Wha-a-a-at?” – May 2013 [on a 17th-century Jesuit translation of the beginning of the Gospel of John into Chinese; problems of the rendering the ‘Word’; a modern English re-translation of the translation]


“On Translating Zhou Mengdie,” parts 1,2,3 – September 2013 [semantic and cultural problems in translating one of the greatest modern Chinese-language poets; Buddhist and other philosophical overtones in this context]

“Astrology: Is Where I Am, Who I Am?” – January 2014 [what I found out or confirmed about myself, as a native-born North American, by casting horoscopes for my later residences in The Netherlands and Taiwan as if I had been born there]

“On Translating Gorter’s Lyrics” – February 2014 [linguistic and literary reflections after completing my “Poems by Herman Gorter” series; whether or not it is legitimate for a translator to shorten an originally too-long poem]

“Two Translators of Li Shangyin 李商隱” – April 2014 [some personal responses to lines by this great Tang-dynasty poet as differently translated by A. C. Graham and James J. Y. Liu]

“When Is Bamboo Where?” – April 2014 [thinking back on a childhood experience that went into making me a Sinologist; the intriguing mechanism of such memories]


“Great Mavericks of Chinese Poetry” – May 2014 [Ezra Pound and Johan W. Schotman as non-academic but superb translators of the Ancient Chinese 詩經 or Book of Odes into English and Dutch.]


      
(3) ENGLISH POEMS
I posted a lot of poems in 2011. Many of them had already appeared in book form – in the bilingual volumes AnthroposAtlantis, and Formosa, or in my all-English collection Where Is the Body That Will Hold? Others are not yet in print. It would be tedious to write or to examine an index to all those poems individually, but by content or form, most of them fall naturally into groups.
        First of all, poems that appeared in the same published volume all have the title of that volume as a label at the bottom of the post, linking it with the others. This applies to Anthropos (posts in Feb., Mar., and June), Atlantis (posts in Feb., Mar., and April, including the ‘Helga’ series inspired by the ‘Helga’ paintings by Andrew Wyeth), Formosa (posts in July and Aug.), and Where Is the Body That Will Hold? (posts in Feb., May, June, and Sept., including selections from the Live Bird Verses and Dead Bird Verses series.).
        Another natural group is the poems written in more or less liberalized sonnet form. This includes everything from Anthropos and Where Is the Body...The poems from Formosa are also formally structured, but not in the same way.
        An important group (to me) is the poems inspired by Bible passages. They are anything but ‘translations.’ Maybe Marc Edmund Jones would have called them ‘recensions.’ In Dutch I have called them ‘listenings’...listening to an ancient text to see if, what, how it can still mean to me. In the Jan. 2011 archive there are several groups of hitherto unpublished poems based on New Testament passages, including St. Paul’s Epistles read anew.
        Another group of these Biblical ‘listenings’ is the Psalm Poems posted in Mar. and May. These, again, are not yet ‘on paper.’
        Hard to classify, but sharing the feature of being unprinted for now, are two short suites of ‘New Poems’ – In memoriam Li Shenquan (July 2011) and Eight Tai Chi Poems (Feb. 2011).
      Newer poems are 'Reflections' (Oct. 2012) and 'Waterfall at Taroko' (Nov. 2012);

“After That One Night” – September 2013
Translated from modern Chinese, written by the prominent twentieth-century Taiwan poet Yang Lingye, are the suites Notes on Facing the Wall and Sutra Leaves: both Jan. 2013.
More translations from the Chinese:

“Yang Lingye: Two Poems” – March 2013
 “Zhou Mengdie: Two Poems” – April 2013

Recently I have also started posting translations from famous Dutch poets:

“Poems by Herman Gorter,” parts 1, 2 – October 2013;
     part 3 – December 2013; part 4,  5 – January 2014
 “Poems by Willem Hussem,” part 1 – November 2013
(4) VERHALEN IN HET NEDERLANDS

“Als ambtenaar belast” – Sept. 2011 [Een Nederlander die in China reist, heeft een ‘objectief’ oppervlakkige ontmoeting met een Chinees meisje] 

“Meester Muus” – (acht delen, alle Jan. 2011) [filosofische en erotische kwesties komen bij elkaar in het leven van een paar Nederlanders die zich in Friesland met tai chi bezighouden]

“Zuivel van verre” – (drie delen, alle June 2011) [Een Nederlandse student heeft lotsbepalende psychische ervaringen na een ontmoeting met een Chinees meisje in Beijing anno 1979]

“Zware schepen” – (drie delen, alle Jan. 2011) [Een Amerikaan die in de jaren zestig van de vorige eeuw in Leiden Chinees studeert, woont bij een veel oudere hospita in huis en ondergaat wonderlijke ervaringen met huisgenoten uit Nederlands-Indië]

(5) ESSAYS IN HET NEDERLANDS

“De Dao als Logos in een Chinese vertaling van het Nieuwe Testament” [Over Chinese vertalingen van het Johannes-Evangelie, i.h.b. de vertaling van John C. H. Wu; het begrip Dao; het neo-Confucianisme]
-         Deel 1: June 2011
-         Deel 2: July 2011

“Een brief aan Slauerhoff...” – June 2011 [over tai chi]

“Een doorgroeiende ontmoeting met F. C. Terborgh” – May 2011 [zinspelingen op/aanwijzingen van 'het transcendentale' bij Terborgh]

“in memoriam Lloyd Haft” – June 2011 [fictieve terugschouw en samenvatting van ‘zijn’ leven]

“Inleiding bij Gedichten: Nieuwe Testament” – Sept. 2011 [over de ‘lichamelijke’ Christusopvatting bij Paulus als mogelijke sleutel]


“In den beginne was het Wá-á-á-át?” – May 2013 [over een 17e eeuwse vertaling in het Chinees van de proloog van het Evangelie van Johannes door een jezuïet; probleem van hoe ‘het Woord’ zou heten; moderne Nederlandse hervertaling van de vertaling]

       
(6) GEDICHTEN IN HET NEDERLANDS

[NB: alle nieuwe gedichten uit de jaren 2009-2011 en 2012, en gedichten met een Nieuwe Testamentachtergrond, zijn nu bijeengebracht op de desbetreffende 'pages' van de blog.]

Bij de gedichten uit de bundels Anthropos (gepost in Feb. en Mar. 2011), Atlantis (Mar.), Slakkehuis (Feb., Mar., May, June 2011) , Formosa (July, Aug. 2011 en Dec. 2012) en Wijl wij dansen (Feb. 2013) zit onderaan een link naar andere selecties uit dezelfde bundel. De link ‘psalmen’ verwijst naar andere selecties uit De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft (Mar., April, May, July 2011).
Een link ‘bijbelverzen’ verwijst, behalve naar de Psalmen, naar gedichten bij teksten uit het Nieuwe Testament: Moederbeelden (Feb.), Beelden hoe ik Ben (Feb.), Beluisteringen (June) en Nieuw Verbond: Zes Epistellezingen (Mar.) - alle 2011.
Uit de bundel Deze poelen, deze geest werd de reeks "Achter Oud-Poelgeest" in jan. 2012 gepost, de reeks "Schadelijke stoffen" in maart 2012.
Uit het klassiek-Chinees vertaalde gedichten zijn de Gedichten van Wang Wei (jan. 2012) en Gedichten van Meng Jiao - (jan. en maart 2012).

Uit het modern Chinees vertaald, geschreven door een vooraanstaande Taiwanese dichter van de twintigste eeuw, zijn: Boeddhistische gedichten van Zhou Mengdie (Feb. 2013).
Verder zijn er nog niet in boekvorm gepubliceerde ‘Nieuwe Gedichten’ (Feb., Apr., May, June, Aug. 2011). Recentere 'Nieuwe Gedichten' zijn de Twee Afferdense verzen (May 2012) en  "Old Black Joe" (May 2012). "Over de Vruchtbaarheden" (June 2012) is een op zich zelf staande proloog bij een nog niet afgekomen reeks. In juni en augustus 2012 kwamen er nieuwe Nederlandse gedichten bij. Het gedicht ‘Tussenbeide’ dat in het tijdschrift Het vermoeden verscheen, is te vinden in het archief van Dec. 2012. ‘Bosvijver’: Jan. 2012.
Inmiddels zijn de nieuwe gedichten uit de jaren 2009-2012 ook bijeengebracht op twee zelfstandige pagina’s van de blog: "Nieuwe Gedichten 2009-2011" en "Nieuwe gedichten 2012", en is er een aparte pagina "Nieuwe Testamentverzen" met gedichten die op teksten uit het Nieuwe Testament zijn gebaseerd of geïnspireerd.
Nieuwste gedichten:


“Twee gedichten uit Formosa” – March 2013
 “Gedichten uit Ikonen bij daglicht” – delen 1,2 – March 2013
 “Oude olm” – June 2013
 “Perceel” – October 2013
 “Lichtgaten” – November 2013
"Waterwegen" – December 2013(7) 中文

- 中文詩放置於2011年二月份檔案中
- 中譯散文有 "太極拳的神話" (Feb. 2012); "太極拳書簡" (Mar. 2012)
- “Konni  Terri” [短篇小說] – May 2013
-英蓮” [短篇小說] – August 2013